”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet” (Rom 5:1–2 SFB15). Till vår stora förtret ser vi ibland termen ”förnekad tillträde” […]

Läs mer

”Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar 19 och sände dem till Herren för att fråga: ”Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” (Lukas 7:18-19 SFB15). En del tror att en sann kristen inte kan sluta tro. Att […]

Läs mer

”I detta har kärleken nått sitt mål i oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi den här världen” (1 Joh 4:17 SFB15). Vi är alla hänförda över läran om den troendes ställning i Kristus. Det vill säga det faktum att Gud redan nu ser oss som […]

Läs mer

Om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är (Joh 14:3 SFB15). Dessa uppmuntrande ord uttalade Jesus till sina rädda och förvirrade lärjungar då han strax skulle lämna dem, visserligen bara tillfälligt, för att försona mänsklighetens synd på […]

Läs mer

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 SFB15). När jag gick i skolan så hade jag en intressant historielärare. Han var ökänd för sitt vitlöksätande som på de tiden inte betraktades som riktigt “kulturellt accepterat”. Han var också känd för att ”ingripa” när […]

Läs mer