Hur blir jag frälst?


Synd kan beskrivas som att man är skild från Gud eller att man ”med vilje missar målet”, alltså gör det man inte borde göra fast att man vet bätttre. Paulus, som levde vid samma tid som Jesus, sade samma sak. ”Jag förstår inte mitt sätt att handla, det jag vill göra det gör jag inte och det jag inte vill göra det gör jag. Vem ska hjälpa mig, arma människa?

Men Gud vare tack! I Kristus finns ingen fördömelse. Vi vet att vår egen synd har konsekvenser med evigt resultat. Helvetet är ett faktum! Oavsett om jag (eller du) tror på det.

Vi kan inte själva betala priset för vår synd. Gud, som är rättfärdig, accepterar bara ett fullkomligt offer för synd. Detta fullkomliga offer var Jesus. Han dog för dig och mig. Genom din tro på Jesus blir du accepterad av Gud, inte på grund av vad du har gjort eller hur ”duktig” du är, utan på grund av vad Han har gjort för dig på korset. Genom din tro blir du som Bibeln beskriver det pånyttfödd. En ny skapelse utan synd, detta innebär kanske inte att du förändras till det yttre men Gud kommer att acceptera dig för att du accepterar Hans son som din frälsare.