Frälsning kontra lärjungaskap

När man läser Bibeln och ska dra läromässiga slutsatser är det viktigt att lägga märke till både likheter och skillnader. Om inte detta görs blir Bibeln full av motsägelser och frågetecken, vilket kan leda till både svag tro och bristande växt i den kristnes liv. Inte sällan resulterar det dessutom i ett ifrågasättande av den egna frälsningen. Med andra ord rör det sig inte om teologiska hårklyverier utan om grundläggande sanningar som får reella och praktiska konsekvenser i vardagen.

Hur ordet lärjunge används i Nya testamentet

Att frälsningen genom alla tider varit ”av nåd genom tro” är ett exempel på en central biblisk likhet. En av de viktigaste distinktionerna är däremot skillnaden mellan frälsning och lärjungaskap. Ordet lärjunge, som i generell mening betyder ”följare” eller ”elev”, används 264 gånger i NT och återfinns enbart i de fem första böckerna, evangelierna och apostlagärningarna. Dess innebörd varierar beroende på kontexten: Jesu tolv lärjungar (Luk 6:13), troende som inte följde Jesus offentligt (Joh 19:38), offentliga följare som inte trodde på Jesus (Joh 6:60-66) och de som både trodde och följde Jesus (Joh 8:30-32). Alla troende/frälsta är alltså inte nödvändigtvis sanna lärjungar.

Dr. Stegall: ”Alla genuina Jesu lärjungar är Jesustroende men inte alla Jesustroende är genuina Jesu lärjungar.”

Sju diametrala skillnader mellan frälsning och lärjungaskap

  1. Frälsningen är gratis (Rom 3:24) – Lärjungaskapet kostar (Luk 14:25-31).
  2. Frälsningens krav är tro (Joh 3:16) – Lärjungaskapets krav är att ”förbli” i Kristus (Joh 15:4-5).
  3. Frälsningen handlar om Jesu kors (1 Pet 2:24) – Lärjungaskapet handlar om den kristnes kors (Luk 14:27).
  4. Frälsningen handlar om vad Gud ger till oss (Rom 6:23) – Lärjungaskapet handlar om vad vi ger upp för Kristus (Mark 8:35).
  5. Frälsningen handlar om att ”komma till Kristus” (Joh 6:35) – Lärjungaskapet handlar om att ”följa efter Kristus” (Mark 8:34-35).
  6. Frälsningen är en ögonblickshändelse när någon kommer till tro (Joh 3:16) – Lärjungaskapet är en process över tid (Luk 9:23).
  7. Frälsningen är inget vi förtjänar (Ef 2:8) – Lärjungaskapet leder till förtjänst/lön (Ef 6:8).

Ett varningens ord

Om man som kristen blandar ihop dessa begrepp (vilket jag själv gjorde i flera år) blir som sagt Bibeln ytterst svårbegriplig och motsägelsefull. Därutöver leder det ofta till ett liv utan frälsningsvisshet, där man hela tiden tittar på sina egna gärningar och uppoffringar för att validera sin frälsning.”