En skuldlös och säker ställning

I detta har kärleken nått sitt mål i oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi den här världen” (1 Joh 4:17 SFB15).

Vi är alla hänförda över läran om den troendes ställning i Kristus. Det vill säga det faktum att Gud redan nu ser oss som fullkomliga i hans Son (Ef 2:6; Kol 3:3). Det finns ingen fördömelse för dem som är Kristus (Rom 8:1). Detta är möjligt endast på grund av hans kärlek till oss (Joh 3:16). Förståelsen av denna fullkomliga kärlek leder till frimodighet (Heb 4:16). 

Fastän vi är fullkomliga i vår andliga ställning (Rom 5:1–2) så är vi inte alltid det i vår praktiska andliga erfarenhet. Prisad vare Gud, vår ställning är inte beroende av hur vi uppför oss just nu. Den är istället endast baserad på hans fullkomliga gåva av tillräknad rättfärdighet (Rom 3:22; 4:3; 2 Kor 5:21). Guds önskan är att hjälpa oss så att vårt ”andliga skick” är mer i linje med vår ställning. Vi kallar det praktisk helgelse. Inte nog med att vår ställning är skuldfri, den är också säker (Heb 10:14).

Om vi hävdar att vi är lika fullkomliga som Jesus, nu och för evigt, så låter det nästan som hädelse, eller hur? Trots det så uppenbarar denna vers just detta. Det är inte på grund av våra egna ansträngningar utan på grund av något som han har gjort för oss. Detta är mycket bättre än vad någon ”religion” kan erbjuda eller föreslå. Det är nästan för bra för att vara sant, eller hur? Kanske det är därför som många tyvärr förkastar Guds frälsningsplan.