”Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den” (1 Kor 12:27 SFB15). Samhället bekymrar sig mycket över den ökade mobbingen i skolorna. Detta oönskade fenomen tycks skena iväg i vår generation. Är detta förvånande? Tyvärr så föregår inte vuxenvärlden med något gott exempel. Problemet kan åtminstone delvis skyllas på TV där […]

Läs mer

”De ropade med stark röst: ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” (Upp 6:10 SFB15) De heliga som redan anlänt i himmelen ställer en relevant fråga angående deras bröder och systrar som de ser blir förföljda under Vedermödan. Herren […]

Läs mer

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv (Gal 6:7–8 SFB15). Min fasters man brukade skämtsamt säga att i vårt hushåll så har vi ”delat […]

Läs mer

”Alla atenarna liksom utlänningarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt” (Apg 17:21). På Paulus tid gick folk till torget eller marknadsplatsen för att stilla sin nyfikenhet och för att ventilera sina åsikter. Idag använder de flesta människor sociala medier och internet i samma […]

Läs mer

”Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande” (Joh 3:5–6 SFB15).   Världen älskar att kategorisera människor. Ofta blir folk etiketterade baserat på religiös, […]

Läs mer