Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro (Rom 1:16-17 SFB15).  Romarbrevet har ibland kallats den kristna trons ”konstitution”. Denna […]

Läs mer

De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: ”Herre, vi vill se Jesus” (Joh 12:21 SFB15). Denna fråga ställdes av några greker som besökte Jerusalem under påskhögtiden. De var inte judar men de hade förstått att Israels Gud är den ende sanne Guden (Joh 17:3; 1 Tim 6:15-16). De […]

Läs mer

”Men då talade de som vördar Herren med varandra, och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför honom för dem som vördar Herren och respekterar hans namn” (Mal 3:16 SFB15).  Du har säkert hört denna vanliga uppmaning; på den här arbetsplatsen så pratar vi inte om religion eller politik. Vilka samtalsämnen finns kvar om […]

Läs mer

”O, att du rev isär himlen och kom ner så att bergen bävade inför dig” (Jes 64:1 SFB15). Profeten Jesaja tiggde och bad att Herren skulle komma ner. Gud, det är minsann på tiden att Du tar itu med avgudadyrkan och ogudaktigheten i Israel. I början på Jesaja bok ser vi profeten som en ung […]

Läs mer

”Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:13 SFB15).  Har du någonsin undrat över varför kärleken betraktas som större än tron och hoppet? Till skillnad från tro och hopp som kommer vara irrelevanta i evigheten så behövs kärleken för alltid. I Hebreerbrevet läser vi att […]

Läs mer