”Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mk 16:15 SFB15). Alla de synoptiska evangelierna slutar med befallningen att gå ut i hela världen och predika de goda nyheterna. För lärjungarna, som var judar, så var detta något nytt. De var vana vid en ”kom och se […]

Läs mer

”Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: “Varför talar du till dem i liknelser?” 11 Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det” (Matt 13:10-11 SFB15). En efter en uppfyllde Jesus de messianska profetiorna inför fariséerna (jmf. Matt 11:2–6). Ändå förkastade de honom (Joh 1:11; 10:36-38). Matteus skriver […]

Läs mer

”Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen” (1 Mos 1:31 SFB15). ”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som […]

Läs mer

”Månens ljus ska vara som solens och solens ljus ska vara sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den dag kommer då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått” (Jes 30:26 SFB15 ).  Under årens lopp har min tjänst fört mig till åtminstone fyrtio olika länder. De kan […]

Läs mer

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet” (Rom 5:1–2 SFB15). Till vår stora förtret ser vi ibland termen ”förnekad tillträde” […]

Läs mer