Från ett kristet perspektiv så tycks denna värld rusa mot avgrunden. Precis när vi tänker att det inte kan bli värre så upplever vi plötsligt nya nivåer av dårskap i form av galna beslut i de politiska, sociala och andliga arenorna. Ofta undrar vi varför människor inte kan använda ”sunt förnuft” eller åtminstone urskilja det […]

Läs mer

När man läser Bibeln och ska dra läromässiga slutsatser är det viktigt att lägga märke till både likheter och skillnader. Om inte detta görs blir Bibeln full av motsägelser och frågetecken, vilket kan leda till både svag tro och bristande växt i den kristnes liv. Inte sällan resulterar det dessutom i ett ifrågasättande av den […]

Läs mer

Del 1 och 2 kan du läsa HÄR Här följer en övergripande genomgång av de tre största frälsningslärorna i den globala kristenheten och de kan ställas i kontrast till det som i del 1 beskrivs som Bibelns evangelium. Vill dock återigen poängtera att det med all säkerhet finns många frälsta människor även inom dessa grupper, […]

Läs mer

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda (Gal 6:7 SFB15). Som fallna människor möter vi ett frustrerande dilemma. Vi kan välja vår synd men inte konsekvenserna av den. Baptistpastorn Charles Stanley brukar säga: ”du skördar vad du sår, mer än du sår och senare än du sår”. […]

Läs mer

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning (SFB15). Herren ville att hans lärjungar skulle förstå ”absolut sanning”. Därför bad han denna otroliga bön till sin himmelske Fader. Idag, i vår postmoderna värld, bestäms ofta sanningen utifrån en grupps uppnådda konsensus angående en fråga eller dispyt. Det vill säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan […]

Läs mer