När vi hör ordet “tro” tänker vi oftast på en religiös tro. Så många gånger har jag hört: ”tro hör hemma i kyrkan”. Vi tänker att sedan upplysningstiden har människan lämnat den enkla tron bakom sig. Förnuftet har segrat och modern vetenskap har tagit kål på tron genom att förse oss med kunskap i stället. […]

Läs mer

Vi behöver även nåd eftersom Guds norm är satt så högt och vår bästa ansträngning är för låg. Hans norm är hans egen fullkomliga rättfärdighet. Denna fullkomliga rättfärdighet återspeglas i den gammaltestamentliga lagen, med sin kärna i de tio Guds bud. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra […]

Läs mer