Medelvägens hysteri

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning (SFB15).

Herren ville att hans lärjungar skulle förstå ”absolut sanning”. Därför bad han denna otroliga bön till sin himmelske Fader. Idag, i vår postmoderna värld, bestäms ofta sanningen utifrån en grupps uppnådda konsensus angående en fråga eller dispyt. Det vill säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan två motsatta synsätt. Tyvärr så är detta tankesätt en realitet också på bibelskolor och pastorsutbildningar. En del hävdar till och med att ”läror splittrar”. Ofta tycks det övergripande målet därför vara att finna den minsta gemensamma nämnaren. Denna utveckling är inte bara tråkig men också farlig. Om sanningen går förlorad så kan det inte finnas någon frihet eller seger i den troendes liv (Joh 8:31-32).

För ett antal år sedan skrev en svenska biskop en bok med titeln ”jag har inte sanningen jag söker den”. Det låter kanske ödmjukt men är det bibliskt? Är det inte möjligt att känna sanningen? Jo, enligt Skriften så är det definitivt möjligt. Vi kan vara sökare under en tid men Bibeln säger att den som söker han finner (Matt 7:8). Sagt med andra ord så ska vi inte förbli sökare. Vi borde istället vara ”sanningsfinnare” på daglig basis. Aposteln Paulus skriver till Timoteus att han ska bevara det som har anförtrotts till honom. Vi är alltså inte bara kapabla att finna sanningen vi är också ansvariga för att göra det. Frälsande sanning finner vi bara i Jesus Kristus (Joh 14:6). Så låt oss söka sanningen idag.