Inte förnekad tillträde

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet” (Rom 5:1–2 SFB15).

Till vår stora förtret ser vi ibland termen ”förnekad tillträde” på dataskärmarna. Vi är blockerade från tillträde till den Informationen vi behövde. Vi blir påminda om att vi behöver ett medlemskap, lösenord, kod eller något liknande. Om vi inte är redo att betala avgiften eller möta några andra kriterier kommer den önskade informationen förbli otillgänglig.

I Gamla testamentet var det bara översteprästen som kunde gå in i det allra heligaste och det bara en gång per år, på försoningsdagen (Heb 9:7). Från Nya testamentets perspektiv så är alla hinder och begränsningar borta sedan länge på grund av Jesu fullbordade verk. (Markus 15:37-38). I denna tidsålder, kyrkans dispens, har alla troende, både judar och hedningar, av nåd genom tro, fullt tillträde till nådens tron (Ef 2:8–18; Heb 4:14-16).      

I Uppenbarelseboken 3:8 talas det om en dörr ”som ingen kan stänga”. Det handlar talar om ett gyllene tillfälle att gå framåt i nåd och därmed uppnå det som Gud har kallat oss till. I vår relation med Frälsaren behöver vi aldrig frukta för att höra dessa otäcka ord ”förnekad tillträde”, eftersom vi har fullt tillträde till den nåd som vi nu står i. Det begärda lösenordet – ”accepterad” är för evigt lagrat hos Fadern (Ef 1:6).