Bara två sorters människor

Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande” (Joh 3:5–6 SFB15).  

Världen älskar att kategorisera människor. Ofta blir folk etiketterade baserat på religiös, politisk och social tillhörighet. Bibeln har en helt annan indelning. De första 2000 åren, mellan Adam och Abraham, fanns det bara en kategori människor – hedningar. Under de efterföljande 2000 åren, mellan Adam och Jesus, fanns det två kategorier – hedningar och judar. De senaste 2000 åren, det vill säga i vår egen tid, finns det tre kategorier – hedningar, judar och kristna.

Baserat på Jesu konversation med Nikodemus så kan vi reducera antalet kategorier ytterligare. Faktum är att det bara finns två grupper – de som har blivit födda två gånger och de som har blivit födda bara en gång. De som är födda två gånger kommer bara att dö en gång (Joh 5:24; 8:51; Upp 20:6). De som bara är födda en gång kommer att dö två gånger (Joh 9:41; Upp 21:8).

Bibeln säger bokstavligen att den nya födelsen är en födelse från ovan (Titus 3:5). Denna födelse förändrar vår eviga destination och märker oss som Guds egendom (1 Kor 6:19-20). Vilket privilegium att utan tvekan kunna veta att vi av nåd tillhör rätt kategori – de som aldrig kommer att smaka den andra döden (1 Joh 5:13).