De senaste nyheterna eller de goda nyheterna?

”Alla atenarna liksom utlänningarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt” (Apg 17:21).

På Paulus tid gick folk till torget eller marknadsplatsen för att stilla sin nyfikenhet och för att ventilera sina åsikter. Idag använder de flesta människor sociala medier och internet i samma syfte. På grund av de tekniska framstegen i vår generation kan man utan överdrift påstå att den samlade kunskapen vi har tillgång till är imponerande. Trots det massiva informationsflödet och den omedelbara tillgången till de senaste nyheterna världen över så tycks inte dagens människor vara lyckligare än tidigare generationer.

Aposteln Paulus skriver att han inte skäms för evangelium (Rom 1:16). Det grekiska substantivet, euaggelion, betyder bokstavligen ”Guds goda nyheter”. Evangelium utgör inte de ”senaste nyheterna” utan är istället de tidlösa ”goda nyheterna”. Evangelium har existerat i 2000 år. Faktum är att det var utlovat och profeterat redan för 6000 år sedan, direkt efter mänsklighetens fall, och erbjuder försoning för människosläktet (1 Mos 3:15).

Vilken tragedi att ha tillgång till de senaste nyheterna men ändå sakna kunskap om de goda nyheterna. Många människor runt om i världen är idag ännu okunniga om Guds frälsningsbudskap. Det är här som du och jag kommer in i bilden. Vi är kallade att gå ut i hela världen, inte med de ”senaste nyheterna” utan med de ”goda nyheterna” (Matt 28:18–20).