Hur länge?

”De ropade med stark röst: ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” (Upp 6:10 SFB15)

De heliga som redan anlänt i himmelen ställer en relevant fråga angående deras bröder och systrar som de ser blir förföljda under Vedermödan. Herren säger till dem att förtrycket kommer pågå ännu en liten tid men så småningom kommer lidandet att ta slut.  

Vi ställer oss ibland samma fråga – hur länge? Hur länge ska vi behöva stå ut med en jobbig person eller en svår situation? Ibland undrar vi till och med över längden på vår jordevandring. Skulle det inte vara bättre om Gud tog oss hem direkt? Varför detta onödiga utdragande av saker och ting Herre? Varför kan du inte ingripa fortare? 

Oavsett om det handlar om förföljda troende i Vedermödan, irriterande personer, påfrestande situationer eller vår egen pilgrimsvandring på jorden så är svaret alltid detsamma – situationen kommer bestå så länge den behövs för att Gud ska åstadkomma sitt gudomliga syfte. Det är lätt för Gud att förändra våra omständigheter. Det är betydligt svårare att reformera våra sinnen och hjärtan (Ps 32:9; Jes 65:2). Det är i det sammanhanget som de enerverande situationerna behövs.  

Bibeln säger att vi behöver uthållighet (Heb 10:36). Vidare så är vi i behov av att vänta på Gud (Ps 37:7). Slutligen så har vi ett löfte om att få skörda om vi inte tröttnar (Gal 6:9). Hur länge Herre? Inte mycket längre.