Gudstjänst söndag 26 aug 2018 Nästan alla våra gudstjänster live stream:as på facebook. Nedan är anteckningar från dagens predikan. Bibelvers 2 Timoteusbrevet 2:3-4 Den kristnes titlar Paulus ger den kristne 7 titlar.  Förra söndagen talade vi om: 1) Att vi är Guds barn. Som Guds barn har jag en viss ställning, jag har fötts på […]

Läs mer

          Jag skriver detta fullt medveten om att det kan uppfattas både dömande och provokativt. Min önskan är självklart att det inte ska upplevas så. Det är dock något som jag vill lyfta fram och som är väldigt viktigt i dessa dagar. Det är nu hundra år sedan den moderna pingströrelsen […]

Läs mer

1 Johannes 5:11-13 Vikten av att känna trygghet kan och ska inte underskattas. Trygghet är viktigt för barn, det råder det ingen tvekan om. Men även som vuxna så finns behovet av trygghet på en rad olika områden, som till exempel på våra arbetsplaster. Genomgående ser vi en viktig princip i Bibeln och den är […]

Läs mer

  ”Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: ”Jag har fått en man från Herren.” 2 Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. 3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4 Även Abel bar fram sin gåva […]

Läs mer

”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar” (SFB).        Den här texten talar om ”rättfärdiga gärningar.” De sägs, kanske till mångas förvåning, vara som en ”smutsig klädnad.” Hur kan […]

Läs mer