Den troendes namn

Gudstjänst söndag 26 aug 2018

Nästan alla våra gudstjänster live stream:as på facebook. Nedan är anteckningar från dagens predikan.

Bibelvers 2 Timoteusbrevet 2:3-4

Den kristnes titlar

Paulus ger den kristne 7 titlar. 

Förra söndagen talade vi om: 1) Att vi är Guds barn.
Som Guds barn har jag en viss ställning, jag har fötts på nytt, jag är en ny skapelse, Gud är min Far, Jesus är min bror och jag är en del av Hans familj. Vi har en kallelse att lära känna vår himmelske Fader. Vi har privilegium att tillhöra Honom och upptäcka allt det vi äger i Honom.

I dag ska vi tala om att vi är (2) soldater.

De 5 kommande titlarna som vi ska ta upp är: (3) Idrottsmän, (4) jordbrukare, (5) arbetare, (6) kärl och (7) tjänare.

2 Tim 2:3-4
”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom.”

Många längtar efter att få vara hjältar, att få gripa in och göra en förändring. Man kanske vill bli polis eller brandsoldat, eller kanske också soldat. Det är yrken som är väldigt farliga och väldigt viktiga.

Vi är soldater i Guds ögon som kristna. I vår ställning sitter vi i det himmelska redan, dolda med kristus. Se Efesierbrevet 2:6 och Koloserbrevet 3:3, men vi är inte färdiga på jorden ännu. Vårt medborgarskap är i himlen men vi är ambassadörer i den här världen (Filipierbrevet 3:20). Vi ska vara som soldater en kort tid.

Ef 6:10-12. Vi strider inte mot kött och blod. ”Bakom” kött och blod så finns vår fiende i den andliga världen. När Paulus talar dessa demoner så nämnder han fyra namn på officerare. Satans rike är inte bara en massa demoner som gör random saker. De är en arme, med en plan som jobbar systematiskt. De ligger bakom alla ”mänskliga” påfund. Religioner, filosofier och alla ismer.

Vilka vapen har vi i denna konflikt?
1 Kor 10:3-5
Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Alla bär på tankebyggnader. Alla tror att de är unika i dag i sina tankar men de är som alla andra, de följer tidsålderns ande. I Sveriges kultur finns tankebyggnader. Men vi har vapen som bryter ner tankebyggnader.

Det vapen vi har att tillgå är förkunnelsen av Guds ord. Att predika sanningen. Vi predikar till kött och blod men också till en andevärld.

Heb 4:12, Guds Ord är skarpare än ngt tveäggat svärd.
Fästena faller efter att vi har fått höra Guds Ord.

Bön är också ett vapen. Vi ser det inte, och förstår det inte men att predika Guds ord och att be är mäktiga vapen som bryter ner fästen.

Viktiga punkter för en kristi soldat:

Prioritering
Ingen uppoffring är för stor. Frälsning är gratis, lärljungaskapet kostar allt. Prioritera att lämna allt och följa Honom.

Den som har tagit värvning vill följa den som värvat honom.

Disciplin
Vi måste vara disciplinerade som Kristi soldater, vi kan inte ta itu med fienden i egen kraft.

Uthållighet
Det finns en belöning för uthållighet. Rom 8:18, De lidanden som vi har i denna världen är inte ens värda att jämföra med den härlighet som väntar oss.

Paulus sa att om han skulle sluta predika omskärelsen så skulle förföljelsen upphöra.

Om vi skulle skära bort vissa övertygelser i dag, och prioritera fel och sluta vara uthållig så skulle vi inte heller bli förföljda. Det är vad många kristna gör i dag.

Det är värt att vara uthållig. Vi är i Honom, inget kan skilja oss från Guds kärlek.
Heb 12:2