Ursäkta mig!

De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: ”Herre, vi vill se Jesus” (Joh 12:21 SFB15).

Denna fråga ställdes av några greker som besökte Jerusalem under påskhögtiden. De var inte judar men de hade förstått att Israels Gud är den ende sanne Guden (Joh 17:3; 1 Tim 6:15-16). De hade därför kommit till Jerusalem för att få en glimt av den levande Guden. Till sin stora förvåning så ”råkade” de komma just när Gud i mänsklig gestalt vandrade bland människorna (Joh 1:14). Skriften säger att Gud inte har anseende till person (Apg 10:34-35; Rom 2:11). Bibeln lovar också att alla de som söker honom helhjärtat kommer att finna honom (5 Mos 4:29; Ords 8:17b; Jer 29:13).

I min ungdom reste jag mycket med olika transportmedel såsom flyg, tåg och buss. Jag var så hungrig efter Gud. Närhelst jag såg en person med ett kors runt halsen eller någon som läste Bibeln så brukade jag klappa dem på axeln och fråga, likt grekerna i Jerusalem som kom till lärjungarna; ”ursäkta mig, jag vill se Jesus”. Kan du hjälpa mig? Kan du berätta mer om frälsningen, om den kristna tron och om Guds Ord? Jag mötte många människor med olika tankar och idéer om Gud. Tyvärr var inte alla svar lika bra. Men, Gud, i sin trofasthet, ledde mig alltid rätt så småningom, baserat på min andliga hunger. Så låt oss fortsätta fråga, söka och knacka. Gud gör oss aldrig besvikna (Lukas 11:9–10).