Guds ”ologiska” matematik!

Den ene strör ut men får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt” (Ordspråksboken 11:24-25 SFB15).  

Martin Luther yttrade en gång de berömda orden: ”Jag har så mycket att göra att jag bör ägna de tre första timmarna av dagen åt bön”. Levi Pethrus, grundaren av den svenska pingströrelsen, lär en gång ha sagt så här ungefär: ”på grund av församlingens dåliga ekonomi så måste vi ge extra mycket till missionen”.

Mänskligt sett så är det helt ologiskt och omöjligt att tänka så, men i Guds ögon är det både logiskt och möjligt (Lukas 1:37). Pojken som “lånade ut” sin lunch till Jesus, fem kornbröd och två fiskar, fick se en enorm återbäring på sin ”investering” – fem tusen åt och blev mätta (Joh 6:1–14). Gud kan och vill göra det samma i våra liv för han har inte anseende till person (Apg 10:34-35; Rom 2:11).

Vad har vi som vi inte först fått av Honom? (1 Kor 4:7). Gud vill att vi ska vara generösa med det vi fått (Lukas 6:38). Om vi är oroliga för att vår lydnad för med sig ohanterliga konsekvenser så har Herren lovat att ta hand om dessa (Dan 3:16-18; 2 Kor 9:8). Vågar vi lita på att Hans tankar och vägar är så mycket högre än våra som himlen är högre än jorden? (Jes 55:8–9). Hans matematik fungerar när vi litar på honom.