”Världens viktigaste klassrum”

Nyligen, under en av mina många tågresor, läste jag inte liten reklamskylt. Den talade om ”världens viktigaste klassrum.” En ganska tankeprovoserande rubrik, eller hur? Man hänvisade till en hemsida med samma namn. Bakom detta initiativ låg en miljöorganisation. På hemsidan kan man ”ta del av tankar, idéer och ibland till och med lösningar på hur vi tillsammans kan rädda världen lite grann varje dag.” I alla tider, länder och kulturer har det funnits frågor som har ansetts viktiga och avgörande för den generationen. I vår tid och i vårt västerländska samhälle tycks det vara miljö, fred och jämlikhet som anses mest värda att prioritera. Det märkliga är dock att trots att miljömedvetenheten, fredsivern och jämlikhetssträvandet verkar större än någonsin så tycks de flesta människor ändå tycka att världen är på väg åt fel håll. Kan detta ha något att göra med att mänskligheten har fel prioriteter? Jesus kom till det judiska folket för 2000 år sedan. De viktigaste frågorna då hade att göra med romarnas förtryck av nationen Israel som man hade gett nIdnamnet Palestina, efter deras gamla ärkefiender Filisteerna. När, var och hur skulle Messias sätta upp sitt rike, frekvent profeterat av de judiska profeterna, var tveklöst frågorna som hade störst värde. När Jesus i Johannes kapitel 3 möter Nikodemus, en rättrogen farisé, ser vi hur denne man strävade efter att se detta Messsianska rike etableras. I Joh 3:3 framgår det att ingen kan se riket om han eller hon inte är född på nytt. Nikodemus och alla de religösa ledarna hade en felplacerad tro. Man förlitade sig på sina egen förmåga att bli rättfärdig genom laggärningar, vilket är omöjligt enligt Skriften (Rom 3:19-20). Paulus förklarar i de följande versarna att det är genom tron på Honom, Jesus Kristus, som har uppfyllt lagen i vårt ställe, som man blir rättfärdig (frälst) inför Gud (Rom 3:20-21). På samma sätt tycks vi i vår tid fokusera på sociala och inomvärldsliga problem istället för att inse att den verkligt viktiga frågan för oss idag, och för alla andra tidigare generationer, är den som fängelsevakten ställde till Paulus och Silas i Apostlagärningarna: ”vad måste jag göra för att bli frälst”? (Apg 16:30). Vi vet inte hur samtalet med Nikodemus fortsatte men det är rimligt att anta att det pågick en stund, även då den Helige Ande valt att bara återge en mindre del av konversationen. I vilket fall, så befann sig Nikodemus under den tiden i ”världens viktigaste klassrum.” Hur ofta uppehåller vi oss i detta klassrum? Även då Jesus inte vandrar på jorden fysiskt idag så har vi tillgång till detta klassrum genom den Helige Andes undervisning, som Han sände efter sin uppståndelse och himmelsfärd. Den romerska ockupationen och etablerandet av riket var viktig för Nikodemus och hans generation. För vår generation tycks det vara miljö, fred och jämlikhet. Vilken är då den viktigaste frågan? Nu, precis som då, är det tveklöst ”är du född på nytt”?  Hur går det till? Fängelsevakten fick klart svar; tro på Herren Jesus så blir du frälst (Apg 16:31). Får man lära sig det i ”världens viktigaste klassrum”? Om inte föds en ny fråga, en som som ställdes av Herren Jesus själv: ”Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ”? Vad hjälper det om vi har världens renaste luft, har stoppat alla krig och varje människa har sina rättigheter men ändå inte är födda på nytt. Vad jag vill säga med allt detta är att för mig så finns inte världens viktigaste klassrum att tillgå i denna värld, utan det är vid Jesu fötter, det vill säga där Hans Ord undervisas. Där och endast där får vi lär oss inte bara hur vi blir frälsta men hur vi kan växa i nåd och kunskap om Honom (2 Pet 3:18).

Mikael