Varför vi behöver Guds nåd

Vi behöver även nåd eftersom Guds norm är satt så högt och vår bästa ansträngning är för låg. Hans norm är hans egen fullkomliga rättfärdighet. Denna fullkomliga rättfärdighet återspeglas i den gammaltestamentliga lagen, med sin kärna i de tio Guds bud.

  • Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  • Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden
  • Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn
  • Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den
  • Hedra din far och din mor
  • Du skall inte mörda
  • Du skall inte begå äktenskapsbrott
  • Du skall inte stjäla
  • Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa
  • Du skall inte ha begär

Alla skulle nog erkänna att de någon gång har brutit åtminstone ett av de tio budorden (vem har inte någon gång ljugit?). Men när vi tolkar dem som Jesus gjorde förstår vi att vi är ännu mer skyldiga än vi trodde. Vi kanske aldrig i verkligheten har mördat någon t. ex., men Jesus sade, ” Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen” (Matt.  5:21-22).

Om man mäter med detta mått, så skulle alla som aldrig i verkligheten har mördat någon säkert vara skyldig till ”tankemord” – att känna en orättfärdig vrede mot någon. Vi kanske inte heller har haft en otuktig sexuell förbindelse med någon, men Jesus hade en vidare tolkning av äktenskapsbrott när han sade, ” Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” (Matt. 5:27-28). Återigen, enligt Jesus, är de som kanske är oskyldiga till en syndig handling i det ”verkliga livet” ändå skyldiga på grund av sina inre syndiga tankar.

När vi tolkar de normer Gud har för rättfärdighet som inte endast den fysiska handlingen, utan inbegriper tankar och motiv, så skulle vi nog erkänna oss skyldiga till att bryta mot alla de tio budorden! Han sätter ribban ouppnåeligt högt.