Vad ska vi prata om?

”Men då talade de som vördar Herren med varandra, och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför honom för dem som vördar Herren och respekterar hans namn” (Mal 3:16 SFB15). 

Du har säkert hört denna vanliga uppmaning; på den här arbetsplatsen så pratar vi inte om religion eller politik. Vilka samtalsämnen finns kvar om dessa två kategorier ska undvikas? Inte många – kanske några tankar om vädret. I Sverige finns det tre frågor man bör undvika om man inte vill hamna i en pinsam situation. De är nämligen, kulturellt sett, tabu. Människor gör sitt yttersta, även i timslånga konversationer, för att navigera mellan ämnena så att man förhoppningsvis ska kunna undvika behöva svara på någon av dessa frågor. För det första frågar man inte om hur någon röstar. För det andra ska man inte höra sig för angående hur mycket någon tjänar. För det tredje ska man inte ta sig friheten att undra över huruvida någon tror på Gud eller inte. En konsekvens av detta är inte sällan ytliga och undvikande konversationer.  

Malaki talar om en minnesbok. Uppenbarligen har Gud behag till dem som talar om honom och hans stora gärningar. Vi kommer att hållas ansvariga för varje yttrat ord (Matt 12:36). Troende uppmuntras också att höra Herrens budskap (Hes 33:30). Följaktligen är det viktigt att våra konversationer är uppbyggande (Ef 4:29), kryddade med salt (Kol 4:6) och har som mål att förmedla hopp (1 Pet 3:15). Så låt oss tala om Herren.