Om tro

När vi hör ordet “tro” tänker vi oftast på en religiös tro. Så många gånger har jag hört: ”tro hör hemma i kyrkan”. Vi tänker att sedan upplysningstiden har människan lämnat den enkla tron bakom sig. Förnuftet har segrat och modern vetenskap har tagit kål på tron genom att förse oss med kunskap i stället. Idag tänker vi att den moderna människan inte handlar i tro, eftersom tro betyder att tro utan bevis eller till och med trots bevisen.

Inget kan vara längre från sanningen. Tron är något fundamentalt för alla människor, utan den kan ingen av oss leva och verka ens en enda dag. Detta stämmer också in på all människor som inte tror, eftersom det inte finns något religiöst med tron. Låt mig demonstrera.

Tro definieras på följande sätt i Bibeln:  ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser” (Hebr. 11:1). Det är en dubbel definition. Den första delen säger att tro relaterar till framtiden – det är en övertygelse om något som ve ser till i framtiden. Det är lätt att förstå varför vi måste tro när det gäller saker i framtiden. Låt mig ge ett exempel: Jag har ätit min frukost och är på väg till busshållplatsen för att ta bussen till arbetet. Jag VET inte att bussen kommer – jag TROR det. Jag kanske vet att det finns ett bussbolag och att de har en tidtabell. Jag har också erfarenhet av att ha åkt med samma busslinje tidigare.  Men ändå finns inga garantier för att bussen jag vill ta verkligen kommer.  Den kanske har blivit inställd, den kanske har tekniska problem eller något annat. När jag tror att min buss kommer att komma runt hörnet en viss tid så är det helt enkelt tro – en övertygelse om något som jag hoppas få se.

Den andra delen av definitionen har att göra med sådant som jag inte har sett – en visshet om ting som man inte ser. Sådant som jag inte kan bekräfta genom mina sinnen. Föreställ dig att du kommer hem från arbetet och sätter dig ner för att se nyheterna. Jag VET inte att nyhetsinslagen är verkliga, jag TROR dem. Jag känner till att det finns nyhetsbyråer och journalister. Jag kanske har erfarenhet av om deras rapportering stämmer eller inte, men jag har inte varit till platserna i verkligheten eller bevittnat de händelser jag hör talas om. Ändå tvivlar vi inte ett ögonblick på att de stämmer. När allt kommer omkring kunde nyheterna vara påhittade. Fotografierna kunde komma från någon annan plats etc. Att jag litar på vad jag just har hört är ren och skär tro, en övertygelse om ting som vi inte ser.?

Som vi sa tidigare, är tro en viktig och nödvändig del av själen som möjliggör för oss att fungera i detta liv. Alla använder tro tusentals gånger om dagen. Men vad det handlar om är vilket föremål jag väljer att sätta min tro till. Vad denna tro grundar sig på. Vad tänker du om detta?