Om kristen meditation

Jag har läst Bibeln från början till slut, om och om igen, efter åtskilliga bibelplaner i många år. Så snart jag läst till slutet av Uppenbarelseboken börjar jag om i 1 Mosebok. Jag tror bland annat att det har hjälpt mig att förstå Bibelns sammanhang och Gud har verkligen talat till mig då jag läst igenom Bibelns böcker. Dock har jag aldrig tagit mig tid för meditation, om du inte räknar med att memorera en vers då och då, åtminstone inte på ett strukturerat sätt, och jag tror att det har varit någonting som jag saknat.

 

Nyligen läste jag en bok av en författare på universitetet där jag för närvarande studerar. I sin bok går författaren igenom andliga discipliner som finns i Skriften som främjar andlig tillväxt för de som tror på Jesus Kristus. En av de andliga discipliner som beskrivs i boken är “Bibelintag” och en av metoderna benämns meditation.

 

Först några ord om vad detta inlägg inte kommer att handla om

Det finns olika åsikter, böcker, listor och artiklar om de andliga disciplinerna, och det finns faktiskt en hel rörelse som heter “Spiritual Formation Movement” (jag är osäker på vad den heter på svenska). Såvitt jag kan förstå har rörelsen har rörelsen i viss utsträckning missförstått andlighet och biblisk disciplin. Mitt mål med detta lilla inlägg är inte att undersöka den rörelsen, det är inte att stödja den rörelsen eller att främja något som inte är i linje med vad Bibeln lär. Detta inlägg handlar om att meditera över Guds Ord, att begrunda, eller reflektera över Guds Ord, som uppmuntras på många ställen i Bibeln, till exempel i Psaltaren 1:1-3

’Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.’

 

Det här inlägget kommer däremot att handla om detta

I det här inlägget kommer jag att dela min personliga berättelser om en av mina första ”meditationssessioner”. Jag kommer också lista några av de sätt att meditera som jag just har läst om, kanske detta kommer att inspirera dig att börja meditera över Guds ord.

Eftersom det enda praktiska sättet att meditera, som jag kände till innan jag läste boken, var att memorera, öppnade “listan” en helt ny värld för mig. Jag tycker om praktiska böcker som kan leda till omedelbar handling. Det första jag gjorde var att skriva ner alla olika typer av meditationsmetoder som listades i boken, jag bestämde mig för att prova dem alla, genom att meditera på olika sätt på en och samma vers.

Jag tänkte att det enklaste sättet att hitta en vers att meditera på var att slå upp ”Dagens vers” i min bibelapp, och den dagen råkade det vara Matteus 4: 4. Jag tänkte, ”Asså, den här versen kan jag redan” (memorerat) ”hur mycket mer kan jag lära mig?” (när jag skriver detta skrattar jag högt åt mig själv). Men till min stora förvåning så flög en hel timme förbi när jag började meditera. Jag använde den första metoden jag hade nedtecknat: Betona varje ord. För Matteus 4: 4 ser det ut så här:

’ Jesus svarade: ”Det står skrivet: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”” ’

Jesus svarade: ”Det står skrivet: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”” ’

Jesus svarade: ”Det står skrivet: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”” ’

… och så vidare. 

När jag läste och skrev ner versen om och om igen, och betonade orden ett efter ett, så började den Helige Ande visa mig så mycket som jag inte hade tänkt på tidigare. Till exempel hade jag bara kommit ihåg versen parafraserad (inte ord för ord). Min memorerade version lät ungefär så här: “Människan ska inte leva endast av bröd utan av varje ord som kommer från Guds mun.” Men versen börjar faktiskt med ”Jesus svarade”. Det var en väldigt viktig detalj och det ledde till min första tanke: att Gud själv talade om att tala.

När jag kom till ”svarade” tänkte jag, vem svarade han? Så jag läste Matteus 4:1-4 och förstod att han svarade djävulen. Sammanhanget är att Jesus befinner sig i öknen och frestas av djävulen. Den tanken gav versen ett helt annat ljus… och så fortsatte det. Här är bara några få tankar som jag tog med mig från min meditation över versen: 

 • Jesus svarade djävulen om sig själv och citerade en vers från Gamla testamentet som talade om människan. Genom att göra det betonade han sin mänsklighet. Men naturligtvis är han också 100% Gud, och Han talade just då.
 • Jesus säger att människan lever av bröd, men inte bara av bröd. Vi skulle inte överleva om vi bara levde för mat.
 • Jesus säger att människan, varje människa, också lever av varje ord som kommer från Guds mun. Inte bara kristna människor, Han säger bara människan. Guds ord håller ihop allt. Allt liv upprätthålls av hans ord.
 • Det står att Guds ord utgår, som om det fortfarande utgår, inte utgick. Jesus talade ju själv i den stunden så Guds ord utgick och utgår. 
 • Jesus säger att han är Livets bröd i Johannes 6:51. ’ Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” ’
 • Så Livets Bröd talade till djävulen och sa att människan inte ska leva bara av mat (bröd) utan de ska leva av Honom. Det är att säga till djävulen att han är Messias och svara på djävulens fråga som började med: ”Om du är Guds Son …”
 • Jesus citerar en vers ur Gamla Testamentet. Den versens sammanhang är från berättelsen om Israels vanding genom öknen. Gud skickade manna (mat) från himlen varje dag för att lära Israels barn att leva varje dag efter Guds ord. Varje dag nytt manna, varje dag nya ord från Gud. Jag slog upp versen från 5 Mosebok 8:3:


’ Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun.’

 

Så, jag vill nu återvända till den första delen av versen som jag betonade: Jesus svarade. Jesus talar, Guds ord, själva substansen som är grunden till att människan lever. Jag inser att Han förmodligen sa mer till djävulen i den frasen än jag någonsin kommer förstå. Och det var från en vers som jag trodde att jag redan kunde …

Nästa gång ska jag meditera över samma vers men följa en annan meditationsmetod, kanske tills jag har mediterat på samma vers med alla de olika metoderna nedan. Jag är säker på att den Helige Ande kommer att överraska mig och använda versen så att jag lär mig mer och mer. Det här är ett helt nytt sätt för mig att läsa Bibeln. Naturligtvis tar det inte bort mitt favoritsätt – att sträckaläsa från pärm till pärm, men det var förvånansvärt roligt och gav mig en helt annan förståelse!

Här kommer nu listan!

 

Ett urval av sätt att meditera över Guds Ord

 1. Betona olika ord i texten
 2. Återupprepa texten skriftligen med dina egna ord.
 3. Formulera en princip utifrån texten – vad undervisar texten om?
 4. Försök finna en illustration av texten, vilken bild kan förklara den? Eller skapa ett konstnärligt uttryck av texten.
 5. Sök efter sätt att tillämpa texten.
 6. Fundera över hur texten pekar på lagen eller evangeliet (hur relaterar den till Gamla testamentet och Nya testamentet)
 7. Funder över vilka frågor texten ställer om Jesus
 8. Fundera över vilka frågor som besvaras eller vilka problem som finner en lösning genom texten.
 9. Memorera texten
 10. Läs texten och bestäm (och upptäck) det minsta antal insikter som du bör få från texten innan du “går vidare”,
 11. Finn en länk eller röd tråd mellan alla de textstycken eller kapitel som du läste.
 12. Fråga dig själv om och hur texten talar till din nuvarande situation/problem.
 13. Använd “meditation mapping” (som “mind mapping”). Ha penna och papper redo och börja med versen i mitten, rita sedan ut olika tankar, andra verser eller “spår” som du kommer på utifrån den versen. Här rekommenderas pennor i olika färger 🙂