O, att Du skulle komma ner

”O, att du rev isär himlen och kom ner så att bergen bävade inför dig” (Jes 64:1 SFB15).

Profeten Jesaja tiggde och bad att Herren skulle komma ner. Gud, det är minsann på tiden att Du tar itu med avgudadyrkan och ogudaktigheten i Israel. I början på Jesaja bok ser vi profeten som en ung entusiastisk predikant och familjefar. Med tiden uppenbaras mer detaljer för honom om den Messias han väntar på (t.ex. 9:6–7). Förväntningarna är höga. Längre fram inser han att HAN som skulle komma ännu inte har kommit. Han får också reda på att Messias kommer att vara en lidande tjänare, inte bara en kung (Jes 53). Vad är det som pågår egentligen? Vid slutet av hans tjänst, efter ungefär fyrtio år, förstår han att den utlovade Messias aldrig kom. O Herre, var är Du?

Jag är säker på att vi alla kan identifiera oss med Jesaja, eller hur? Gud har kommit ner många gånger i historien, men det sker alltid enligt hans tidsplan, inte vår. Exempelvis kom han för att befria Israel (2 Mos 3:8). Han kom också för att frälsa mänskligheten (Gal 4:4). I Matteus 27:42 hånar de religiösa ledarna Jesus. De säger åt honom att komma ner från korset. Men han hade ju kommit ner från Himmelen för att dö på korset. Därför kom han inte ner från korset (Joh 12:27). Vi har alla erfarenhet av att Gud kommer ner för vår skull när vi behöver honom, eller hur? Sådan är hans karaktär och vilja (Jer 29:11).