Kort andakt – En trygg plats på jorden

Det blir som när någon flyr för ett lejon, men möter en björn, och som, när han kommer hem, stöder handen mot väggen och blir biten av en orm” (Amos 5:19 SFB 15).

I tider av oro söker många en tryggare plats än den man befinner sig på. Man ställer sig frågan om det finns ett land eller en plats dit problemen och oroligheterna inte når, en plats där solen alltid skiner, brottsligheten är obefintlig och kostnadsläget är lockande lågt? Ibland tror vi det och ägnar mycket tankeverksamhet åt denna utopiska plats. Kanske vi tillfälligt kan undvika vissa saker bara för att senare råka ut för något annat lika hemskt, eller till och med värre. Lydnad till Guds perfekta vilja för ibland med sig oönskade konsekvenser, men han har lovat att han ska ta hand om dessa.

Psaltaren talar om Herren som vår enda säkra tillflyktsort. Han är ”vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad” (Ps 46:2 SFB15). Mänskligt sett finns det ingen trygg plats på jorden och ondskan kommer att tillta  allteftersom vi närmar oss Jesu återkomst. Satan kan inget göra mot oss om inte Gud först tillåter det och om han tillåter något har han alltid ett syfte med det (Job 1:9-11; 1 Pet 3:14). Gud vet hur Han ska bevara oss i varje situation (Apg 27:34; 2 Pet 2:9). Den enda trygga platsen på jorden är därför i Herrens närvaro och i hans perfekta vilja.