Gudomlig rättfärdighet uppenbarad

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro (Rom 1:16-17 SFB15). 

Romarbrevet har ibland kallats den kristna trons ”konstitution”. Denna epistel är enkel och tydlig, men också grundlig och detaljerad. Det övergripande temat är ”gudomlig rättfärdighet uppenbarad”. Denna ”externa rättfärdighet” ges fritt till var och en som är villig att ta emot den i tro (Rom 4:3). Det grekiska ord som översätts med ”uppenbaras” är apokaluptó. Det betyder att ”ta av locket” eller att ”föra fram i ljuset”. Det är samma ord som den grekiska titeln på Uppenbarelseboken. Det är ju boken som ”tar av locket” och avslöjar vad framtiden har i sitt sköte. Den ”för också fram i ljuset” de saker som fortfarande ligger framför oss.

Med andra ord så är det en helt ny förståelse av sann rättfärdighet som blivit uppenbarad av den Helige Ande genom aposteln Paulus skrifter. Ett budskap som inte tidigare har varit känt. Paulus kallar det ”evangeliet”, det glada budskapet. Det uppenbarar en rättfärdighet som inte kan förtjänas, eftersom det är en gåva som ges oberoende av laggärningar (Rom 3:21-26). Inte heller kan denna rättfärdighet förändras då vi står stadigt i nåden (Rom 5:1-2). Slutligen kan den inte förloras, eftersom Gud inte kan ångra sina gåvor (Rom 11:29). Idag har vi privilegiet att proklamera samma budskap.