”Gud blev människa i Jesus Kristus”  1 Joh 4:1-3

        Ibland får jag frågan om hur man ska veta vilken tro som är rätt. Bibeln ger oss ett enkelt svar i 1 Joh 4:1-3. För det första så är vi ombedda att ”pröva andarna” för många falska profeter har gått ut i världen (v1). Bakom varje uttalade som görs döljer sig en andlig verklighet. Den fallna andevärlden, Satan och hans demoner, står bakom alla falska religioner, ogudaktiga filosofier och mänskliga ideologier. Detta betyder inte att allt det som möter oss där ute är alltigenom ont eller omoraliskt. Faktum är att Satan själv förvandlar sig till en ”ljusets ängel” (2 Kor 11:14). Den effektivaste villfarelsen ligger så nära sanningen som möjligt, det är nämligen där den är svårast att urskilja. Om den frälsande sanningen inte finns där så är dock allt det goda och moraliska utan värde, åtminstone ur evighetens perspektiv.

        Den ande som bekänner att Jesus har kommit i köttet är av Gud (v2). Johannes skriver om detta också i det fjärde evangeliet när han säger att Ordet var Gud (Joh 1:1) och att Ordet blev kött och bodde bland oss (Joh 1:14). En väldigt enkel sanning kan tyckas, men vi vet alla att detta är den svåraste bekännelse någon kan göra. I våra möten med människor så kan det finnas en öppenhet att tala om Gud och andliga ting, men att erkänna att Jesus var Gud är en helt annan sak. Guds Ande finns i världen och övertygar om synd, rättfärdighet och dom (Joh 16:8-9). Detta verk av Anden kan dock stås emot och Gud respekterar våra fria vilja så att Han låter oss förkasta Hans frälsningserbjudande.

       Ingen kan bli frälst om han eller hon inte erkänner att Gud blev en människa i Jesus Kristus. Den som försonade den fallna människan med Gud måste vara Gud (inget annat än ett fullkomlig och heligt offer kunde tillfredsställa en fullkomlig och helig Gud). Men Han var också tvungen att vara människa för att kunna dö en ställföreträdande död. Han tog vår plats (2 Kor 5:21) och kunde därmed ta straffet för våra överträdelser (Jes 53:5). Den som tror detta blir rättfärdigförklarad utan att ha förtjänat det (Rom 3:24). Frälsningen är av nåd genom tro (Ef 2:8-9). Denna tro innefattar ett erkännande av Jesu gudomlighet och Hans ställföreträdande död.

    Om någon ande inte bekänner inkarnationen (att Gud blev människa i Jesus Kristus) så är den anden inte av Gud (v3). Det är istället Antikrists ande. Även då den slutlige Antikrist ännu inte kommit in i världen så är hans ande verksam genom många ”antikristar,” personer som förnekar det mest grundläggande i den kristna tron, inkarnationen. I hinduismen och buddhismen är Jesus en upplyst lärare och mästare. islam undervisar att Han är en profet. Jehovas Vittnen påstår att Han var ärkeängeln Mikael. Bland liberala kristna och sekulära humanister var Han en god människa. Men Han var och är något mycket mera, nämligen Guds Son (Joh 3:16).

     Vem ska berätta för världen om detta – prydliga präster eller mystiska munkar? Nej, tyvärr inte. Det är vanliga vittnesbörd från människor som du och jag som för fram denna sanning till en fallen värld. I USA har en dokusåpa som heter ”Duck Dynasty” slagit alla tittarrekord. Personligen har jag aldrig sett programmet, bara små youtubesnuttar här och där. Familjens ”patriark,” Phil Robertson, har dock ett kristallklart vittnesbörd om hur han kom till tro på Herren Jesus Kristus. Om du förstår ”sydstaterska” så kan du se och höra honom ge sitt vittnesbörd här https://m.youtube.com/watch?v=mkdv3tLB80I.