Gå och berätta eller kom och se?

”Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mk 16:15 SFB15).

Alla de synoptiska evangelierna slutar med befallningen att gå ut i hela världen och predika de goda nyheterna. För lärjungarna, som var judar, så var detta något nytt. De var vana vid en ”kom och se strategi”. Drottningen av Saba kom till Jerusalem för att se med egna ögon om ”ryktet” var sant angående Guds tempel (1 Kong 10:1–13; jmf. Apg 8:26-40). På den tiden skulle människor ”komma och se”. Efter Israels förkastelse av sin Messias, började Jesus berätta för lärjungarna om kyrkan, ett helt nytt verk, som inte var känt under Gamla testamentets dagar (Matt 16:18; Ef 3:1–21; 1 Pet 1:10-12). Detta nya verk, som skulle inkludera både judar och hedningar, skulle också föra med sig en ny evangelisationsstrategi – en ”gå och berätta strategi”.

Tyvärr är det många kristna som fortfarande håller fast vid Gamla testamentets ”kom och se strategi”. De fokuserar på imponerande byggnader och underhållningsprogram. Detta i hoppet om att människor kommer bli frälsta om de kan ”komma och se”. I Nya testamentets era så har Gud dock valt att frälsa människor genom ”predikans dårskap” (Rom 10:14-15; 1 Kor 1:21). I Guds kommande tusenårsrike kommer Gud att återgå till en ”kom och se strategi”. Nationerna kommer återigen att resa till Jerusalem (Mika 4:1–2; Sak 8:22-23). Just nu har Gud dock beslutat att vi ska begagna oss av ”gå och berätta strategin” – så låt oss gå!