Den kristne idrottsmannen

 Gudstjänst Söndagen den 2 september 2018

2 Tim 2:5 ”Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna.”

 

Den kristne som en idrottsman utifrån tre områden:

 

1) Publiken,

2) Förberedelsen

3) Reglerna

 

1) Publiken 4 kategorier

 

Vilka är publiken? Vilka är det som tittar på oss som kristna?

a) Gud själv. Ord 5:21, inför Herrens ögon är en människas väg uppenbara.

b) Änglarna. Vår bild av änglarna är ofta små fina tavlor. Men de är andeväsen, en annan skapelse annorlunda än människor. 1 Petrus 1:12 ”Evangeliet….detta önskar änglarna blicka in i”. Evangeliet = de glada nyheterna, att Gud har berett en väg ut ur det fallna stadiet genom Jesus Kristus.

 

Gud själv blev en människa, dog på korset och betalade priset för allt. Den som tror på detta blir frälst. Ett budskap som är tillgängligt för alla.

 

Varför vill änglarna blicka in i det?

De som inte är fallna, de förstår inte vad nåd är. Man förstår inte det man inte själv fått erfara.

 

Änglarna som är fallna, de kan inta ta emot (Heb 2:16) pga. att de valt att gå bort ifrån Gud i ”åskådning”. Det val de gjorde hade eviga konsekvenser. De skulle inte ens omvända sig om de fick chansen. De vill se hur de kan anklaga oss och smutskasta vårt vittnesbörd.

c) De frälsta

 

De frälsta. Heb 12:1-2. Sammanhanget berättar om trons människor, de som gått före, som lidit, som dött för sin tro. Sitter de döda och tittar på oss från himlen? Vi vet inte, vi behöver kanske inte bry oss så mycket om det. Det finns en skara som tittar på oss. Vi identifierar oss med de förföljda kristna, men vi ser dem inte, vi ber för dem. Generationer har gått före oss, de har blivit prövade på samma sätt som vi och de finns i Guds närvaro. De ber för oss och hejar på oss.

 

2 Pet 1:10-11

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

 

d) De ofrälsta. De iakttar och observerar oss hela tiden. Exempelvis på vårt jobb.

 

2) Förberedelser

En tävling går kanske av stapeln på 10 sekunder eller några minuster men man förbereder sig i flera månader eller år.

 

Fyll oss med de rätta sakerna och gör oss av med det som tynger oss.

 

Heb 12:1

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 

 

Om jag har någonting i mitt liv som tynger mig så behöver jag lägga bort det. Om man har chips hemma och vill gå ner i vikt så kommer du äta det. Du kan fylla kylskåper med bara en massa nyttiga och goda saker! Tänk på förberedelserna. Den är lång, kostsam och jobbig men den är värd det.

 

3) Reglerna

Vilka är reglerna?

 

Lev av tro inte i egen kraft

 

Rom 1:17

Den rättfärdige ska leva av tro. För att vi har trott på Herren Jesus Kristus. VI står rättfärdiga inför Honom i den himmelska domstolen.

 

Heb 10:38, Att dra sig undan på grund av kompromisser. Förlita sig

 

Jeremia 17:5, förbannad är den som förtröstar på människor, förlitar på kött, vänder sig bort från Herren. = Detta är doping för oss. Att leva av egen kraft.

 

Pröva oss själva

 

2 Kor 13:5

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet

 

1 Kor 9:25-27

Samma ord för frälsning finner vi i vers 27. Men Paulus var inte rädd för att inte komma till himlen / förlora sin frälsning. Han pratade om ett lopp!

 

Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det.  Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.  Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.  I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.

 

Var och en får ett pris i himlen. Gud säger löp för att vinna och underkasta er den disciplin som behövs, fyll era själ bara med goda ingredienser. Låt inte denna världs informationsflöde kväva er. Ta Guds Ord till era själar.

 

Vi ska stå inför Honom en dag 1 Kor 3:12-15, Bemasätet. Gud ska inte döma oss så att vi går förlorade, vi är redan rättfärdigförklarade.

 

Endast det som var av tro finns kvar. Det får vi beröm för. Alla får sitt beröm, allt annat brinner upp.

 

Vi tävlar inte med andra, vi kan uppmuntra varandra! Alla har sitt eget lopp att löpa.