Sommarplaner

Nu är det hög tid att göra sommarplanerna. Så här ser de ut så här långt:

10-20 juli Helsinki International Bible Institut (HIBI) med Philippe Seradji (apologetik), Mikael Toll (teologi). Matti Sirviö (mission), Richard Grubbs, Thomas Schaller och John Love (församlingsliv). Se deras hemsida för mera information.

13-14 juli evangelisation i Köpenhamn med P. Schaller m.fl.

14-16 juli Konferens i Ludvigsborg (50 km nordost om Malmö)

16 juli Missionsbankett i Stockholm kl 19 (Allianskyrkan i Älta)

17 juli evangelisation och gemenskap i Stockholm med P. Schaller och vänner.

20-23 juli Kiljavakonferensen (50 km norr om Helsingfors).