Jul och nyårshelgen kalender Nådens Mission

Nådens Missions sammankomster under jul och nyårshelgerna 2019–2020.

December

19/12 Möte kl 19.00 (Tolls)

22/12 Möte kl 10.30 på Pumpan (Färgargårdstorget 1)

29/12 Möte kl 10.30 på Pumpan (Färgargårdstorget 1)

Januari

1/1 Nyårsbön och gemenskap kl 16.00 (Tolls)

5/1 Möte kl 10.30 på Pumpan (Färgargårdstorget 1)

9/1 Möte kl 19.00 (Krengels)

12/1 Möte kl 10.30 på Pumpan (Färgargårdstorget 1)

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta” (Jesaja 9:6–7 SFB 2015).