GGWO_Bangalore_4

En porträttbild från kyrkan i Bangalore med Pastor Mikael Toll i mitten

Pastorn och två andra från ggwo i Bangalore Indien

GGWO_Bangalore_3

En porträttbild från kyrkan i Bangalore med Pastor Mikael Toll i mitten

En bild från lovsången från kyrkan i Bangalore Indien

GGWO_Bangalore_2

En porträttbild från kyrkan i Bangalore med Pastor Mikael Toll i mitten

En porträttbild från kyrkan i Bangalore med Pastor Mikael Toll i mitten

GGWO_Bangalore_1

Bild utanför på kyrkan i Bangalore Indien

Bild utanför på kyrkan i Bangalore Indien