Välkommen på Nådens Missions julfest i Stockholm 14 december 2019

Save the date!

Välkommen att fira julfest med Nådens Mission i Stockholm den 14 december 2019 kl 13:30 (obs ny tid)

Vi kommer att äta middag tillsammans och ha lite överraskningar under kvällen. Vårt fokus är att fira Jesu Kristi födelse, världens frälsare (och att äta gott och umgås med varandra :).

Anmälan

 

Vuxen (13 år och äldre) 125 sek
Barn (3-12 år) 50 sek
Barn (0-2 år) 0 sek

Observera!
Anmäl dig före den 30 november.
Du måste först anmäla dig och sedan betala enligt nedan.
Anmälan är bindande.

Betalningsinformation, välj antingen PG eller Swish
Ange ”julfest” och namn vid betalaning
PG: 35 75 74 – 3
Swishnummer: 123 209 05 87

 

Plats

Platsen är Quality Hotel i Nacka (samma som förra året).

Adress: Värmdövägen 84, Sickla

 

Julevangeliet

Jesu födelse (Lukasevangeliet 2:1-20)
 
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.
 
Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
 
När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.
 
I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.
 
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” 1De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.