Ingen söndagsgudstjänst i Pumpan den 17 september

Söndagsmötet den 17 september är flyttat till Allianskyrkan i Älta på grund av att Pumpan används för kyrkovalet

Besök i Helsingfors

Pastor Juha går i pension. Fest i Helsingfors.

IMG_0400