Audio from sermons from Nådens Mission Stockholm


Datum Skriftställe Predikant Tema/Lära/Info
20-03-01 Galaterbrevet 5:22 ; sv / Swe Mikael Toll Mildhet - Mästarens märke
20-02-23 Galaterbrevet 5:22 ; sv / Swe Mikael Toll Gudomlig godhet kontra mänsklig godhet
20-02-20 Galaterbrevet 5:22 ; sv / Swe Mikael Toll Vänlighet, vårt val
20-02-16 Matteus 23:37 ; sv / Swe Martin Ask Det finns inga gratis luncher
20-02-09 Galaterbrevet 5:22-23 ; sv/Swe Mikael Toll Tålamod, himmelens vredesterapi
20-02-02 1 Johannesbrevet 3:1 ; Eng / sv Antti Vesterinen ; Matti Holm Predikningar
20-01-16 Johannes 15:1-8 ; sv / Swe Mikael Toll Jag är den sanna vinstocken
20-01-12 Galaterbrevet 5:13-26 Mikael Toll Vad är Andens frukter
20-01-09 Johannes 11:17-29 ; sv / Swe Mikael Toll Jag är
20-01-05 Nehemja 1:1-2:8 ; sv / Swe Mikael Toll En biblisk ritning för 2020
19-12-29 Hebreerbrevet 12:1-3 ; sv / Swe Mikael Toll Kallelsen till att löpa uthålligt
19-12-22 Jesaja 9:6-7 ; sv / Swe Mikael Toll Vem är Jesus?
19-12-01 Uppenbarelseboken 12:1:18 ; sv / Swe Mikael Toll Israel - då, nu och i framtiden
19-11-17 Lukas 4:18-19 Mikael Toll Manifestera den nytestamentliga smörjelsen
19-11-10 1 Konungaboken 19:19-21 ; Sv / Eng Mikael Toll Frigör Guds kraft genom superlativt tjänande
19-11-03 Malaki 4:5-6 ; Sv / Eng Mikael Toll Behovet av fadershjärtan
19-10-27 2 Kings 2:1- ; eng / sv Magnus Gustafsson From the low place to the high
19-10-23 Ester 4:1- ; sv / Swe Mikael Toll Gud är bland sitt folk
19-10-20 Romarbrevet 14 ; Sv / Eng Martin Ask Förmanandets formel
19-10-13 Sakarja 4:10 ; Sv / Swe Mikael Toll Förödande förhalning
19-10-10 1 Samuelsboken 2:22- ; Eng Pastor Bob Bible stories
19-10-06 Matt 23:8 ; sv / Eng Mikael Toll Behovet av fäder
19-09-29 Ordspråksboken 30:4 ; sv / Eng Mikael Toll Fadern och Sonen - en grundläggande princip
19-09-22 Johannes 4 ; sv/Eng Mikael Toll Tillfredsställande törst
19-09-15 Matt. 7:1-2 ; Sv / Eng Mikael Toll Att döma eller inte döma
19-09-12 Joh 1:1-5 ; Sv / Swe Mikael Toll Frihet i en fallen värld
19-09-08 Sv / Swe Mikael Toll Kallelsens fyra steg
19-09-01 Psalm 106:12-15 ; sv/Eng Mikael Toll Våga vänta på Gud. Del 2
19-08-25 Psalm 27:11-14 ; sv / Eng Mikael Toll Våga vänta på Gud
19-08-22 Jeremiah 39:11 ; Eng Mikael Toll Conceptual thinking
19-08-18 Joh. 1:17-18 ; sv / Eng Mikael Toll Sanningen, och inget annat än sanningen
19-08-15 Eng / Swe Mikael Toll Bible based thinking
19-08-11 Joh. 11:1-15 ; sv / Eng Mikael Toll Varför är Gud tyst ibland?
19-08-04 Hebreerbrevet 12:14-15 ; sv / Eng Mikael Toll Bitterhetens brutalitet
19-07-28 4 Mos. 14:24,30 ; sv / eng Mikael Toll Att manifestera en annan ande
19-07-21 Ephesians 1:4 ; eng / sv Ken Davis Our identity in Christ
19-07-14 Efesierbrevet 4:1-6 ; sv / Swe Mikael Toll Vilka fotspår gör vi i detta liv?
19-07-07 SWECON2019 Pastor Maciej Looking for a reason to forgive
19-07-06 SWECON 2019 Pastor Maciej Grace
19-07-06 SWECON2019 Pastor Tomas Believe in God and his prophets
19-07-05 SWECON 2019 Pastor Maciej The first battle is the hardest
19-07-05 SWECON 2019 Pastor Tomas God's faithfulness
19-07-04 SWECON 2019 Pastor Tomas Trust in the Lord
19-06-30 1 Joh 1-4 ; sv / Swe Mikael Toll Vår glädje ska vara fullkomlig
19-06-23 1 Mosebok 1:26 ; Eng / sv Peter Szabo Environmentalism and the Bible
19-06-16 Filipperbrevet 4:1-4 ; sv / Swe Mikael Toll Gläd er alltid i Herren
19-06-09 Psalm 32:8 ; sv / Swe Mikael Toll Vi är världens ljus
19-06-02 Psalm 103:19 ; Sv / Swe Mikael Toll Guds suveränitet
19-05-26 Jesaja 30:18 ; sv / Swe Mikael Toll Guds barmhärtighet
19-05-19 Johannes 3:16 ; sv / eng Mikael Toll Guds trofasthet
19-05-12 Jesaja 43:18 ; sv /eng Magnus Gustafsson Se, han gör något nytt
19-05-05 Jesaja 64:6 ; sv / Swe Martin Ask Det var synd
19-04-28 1 Tess 4:3 ; sv / Swe Mikael Toll Tveka inte om tveksamma saker
19-04-22 2 Kor. 5:1-10 ; sv / Swe Mikael Toll Livet bortom döden
19-04-14 4 Mosebok 21:8-9 ; sv / Swe Mikael Toll Se på Herren
19-04-07 Lukas 11:1-13 Mikael Toll Lär oss att be
19-03-31 Hebréerbrevet 4:13-16 ; sv / Swe Mikael Toll Frimodiga inför nådens tron
19-03-24 Predikaren 5:1 ; sv / Swe Mikael Toll Ord
19-03-10 Jonah ; eng / sv Pastor Andrulonis Jonah
19-03-09 eng / sv Pastor Andrulonis The crack in the cup
19-03-03 Joh 21:1-23 ; sv / eng Mikael Toll Att vänta på Jesus
19-02-24 Luk. 10:25-37 ; sv / eng Mikael Toll Vi ser det vi är / We see what we are
19-02-17 Matt 5:3- ; sv / Swe Mikael Toll Ödmjukhet
19-02-14 Matt 13:1-9 ; sv / Swe Mikael Toll Liknelsen om såningsmannen
19-02-10 1 Kor. 12:1- ; sv / eng Mikael Toll Tjänande armar / Serving arms
19-02-03 Ef 4:1 ; sv / Swe Mikael Toll Villiga ben
19-01-27 1 Kor 2:14-16 ; sv / Swe Mikael Toll Ett sunt sinne
19-01-24 Hebr 9:14 ; sv / Swe Mikael Toll Framgångsrecept
19-01-13 1 Kor. 3:9-17 ; sv / Swe Mikael Toll Den lokala församlingen - Guds heliga tempel
19-01-10 1 Kor. 1:9 ; sv / Swe Mikael Toll Fokusera på rätt saker
19-01-06 Upp. 21:1-5 ; sv / Swe Martin Magnussson Utan en vision förgås vi
19-01-03 Matt. 19:27-20:16 ; sv / Swe Mikael Toll Löftet, liknelsen, levnadsprinciper
18-12-30 Jesaja 43:9-20 ; sv / Swe Mikael Toll Se jag gör allting nytt
18-12-09 1 Mos 32:24-30 ; sv / Swe Mikael Toll Jakobs brottningsmatch
18-12-06 Psalm 2:8-12 ; sv/Swe Mikael Toll Nationerna
18-12-02 Matt. 9:35-38 ; sv / Swe Mikael Toll Planterad för att bära frukt
18-11-29 Jes. 40:1-11 Mikael Toll Gud låter oss stå på jämn mark
18-11-25 2 Kor. 12:9 ; sv / Swe Mikael Toll I förkrosselsens skola
18-11-18 Rom 5:12 ; sv / Swe Mikael Toll 3 Varför
18-11-11 Joh 20:17 ; sv / Swe Mikael Toll Faderns gudomliga syfte
18-11-08 Psalm 13:1-6 ; sv / Swe Mikael Toll Hur länge?
18-11-04 1 Kor. 2:14-3:4 ; sv / Swe Mikael Toll Fyra sorters människor
18-11-01 2 Kon. 6:8-23 ; sv / Swe Mikael Toll En profets tro
18-10-28 2 Tim 2 ; sv / eng Mikael Toll 2 Timoteusbrevet, avslutning
18-10-14 Matt 9:36-38 ; Eng / Swe Pastor Van See people as Jesus did
18-10-07 2 Tim 2:24-26 ; sv / Swe Mikael Toll Den troende som tjänare
18-09-30 Rom 1 - ; Sv / Swe Martin Ask Romarbrevet
18-09-23 2 Tim 2:20-23 ; sv / eng Mikael Toll Den troende som kärl
18-09-16 2 Tim 2:14-19 ; sv / Swe Mikael Toll Den troende som arbetare
18-09-09 2 Tim 2:6-9 ; sv / eng Mikael Toll Den troende som jordbrukare
18-09-02 2 Tim 2:5 ; sv / Swe Mikael Toll Den troende som idrottsman
18-08-26 2 Tim 2 ; sv / Eng Mikael Toll Den troende som soldat
18-08-19 2 Tim 2 ; sv / Eng Mikael Toll Den troende som barn
18-08-12 2 Tim ; sv / Swe Mikael Toll Herrens namn
18-08-08 1 Joh. 2:28 ; sv / Swe Mikael Toll Har vi en natur eller två?
18-08-05 2 Tess 2:1-8 ; sv / Swe Mikael Toll Ett avfall ska ske
18-07-29 Ordspråksboken 6:20-23 ; sv/Swe Martin Magnussson Vi ska vara fria
18-07-22 Jesaja 1:2-4 ; sv / Swe Mikael Toll Bokens människor
18-07-19 Rev. 12 ; eng Mikael Toll Antisemitism - Why?
18-07-15 John 6:28-36, 60-61 ; eng Mikael Toll Conference gleanings
18-07-01 Jesaja 9:6 ; sv / eng Mikael Toll En faderlös värld
18-06-24 1 Joh 1:8 ; sv / Swe Martin Ask Sanningen
18-06-20 Psalm 51:7 ; sv / Swe Mikael Toll Är syndanaturen eller köttet upphov till synd
18-06-17 Hebr 10 ; sv / eng Mikael Toll Ett offer, en bekännelse, ett rop
18-06-07 2 Kor. 7:9-10 ; sv / Swe Mikael Toll Den progressiva helgelsen
18-06-03 1 Joh. 4:7,11,21 ; sv / Swe Martin och Martin Kärlekens källa och Djävulens produktplacering
18-05-27 1 Kor. 1:26-31 ; sv / Swe Mikael Toll 3 nycklar till seger
18-05-24 Apg 16:30-31 ; sv / Swe Mikael Toll Omvändelse och rättfärdiggörelse
18-05-17 Matt. 24:13 ; sv / Swe Mikael Toll Frälst för alltid
18-05-13 Josua 24:14-15 ; sv / Swe Mikael Toll Välj livet
18-04-26 1 Mosebok 1:27 P Mikael Toll Vem dog Jesus för?
18-04-26 1 Mosebok 1:27 P Mikael Toll Vem dog Jesus för?
18-04-08 Daniel 3 Mikael Toll Underbara situationer
18-04-01 2 Tim 1:9-10 ; sv / Swe Mikael Toll Dagen då döden dog
18-03-29 2 Kor 2:14-3:16 ; sv/Swe Mikael Toll Vi har alla resurser
18-03-25 Matt 4:1-11 ; sv/eng Mikael Toll Byggandet av den lokala församlingen
18-03-18 Lukas 5:1-11 ; sv / Swe Mikael Toll Låna ut din båt till Jesus
18-03-11 1 Joh 3:19-20 ; sv/Swe Mikael Toll Frälsningens 3 tempus
18-03-04 Predikaren 3:1 ; sv / Eng Mikael Toll Det finns en tid för allt
18-03-01 Joh 10:27 ; sv / Swe Mikael Toll Läran om den eviga frälsningen
18-02-25 Rom 3:23 ; sv / Swe Mikael Toll Att leda andra till tro
18-02-22 Gal. 6:16-18 ; sv / Swe Mikael Toll Galaterbrevet (sista delen)
18-02-18 1 Mos 3:7,21 ; sv / Swe Mikael Toll Vad är evangelium?
18-02-16 Gal. 6:11-15 ; sv / swe Mikael Toll Fokusera på korset
18-02-11 Hebr. 11:3 ; sv / Swe Martin Ask Vetenskapen har inte begravt Gud
18-02-11 Eng Mikael Toll Bangalore Söndagsmöte AM
18-02-11 Eng Mikael Toll Indien PM
18-02-10 Eng Mikael Toll Bangalore konferens AM
18-02-10 Eng Mikael Toll Bangalore konferens AM2
18-02-10 Eng Mikael Toll Bangalore konferens PM
18-02-09 Eng Mikael Toll Bangalore konferens
18-02-07 Gal 6:6-10 P. Mikael toll Introduktion till teologi
18-02-04 1 Mos 1-11 ; sv / Swe Mikael Toll Vad ska vi tro om 1 Mosebok 1-11
18-02-01 Gal. 5:25-6:5 ; sv / Swe Mikael Toll Vapenbröder (och systrar)
18-01-28 Matt. 4:4 ; eng / Swe Pastor Morley It is written
18-01-26 Hebr. 10:7 ; eng Pastor Morley A focused life
18-01-21 1 Kor. 10:11 ; sv / Swe Mikael Toll Hur ser ni på Bibeln?
18-01-18 Gal. 5:19-24 ; eng Mikael Toll Galaterbrevet Del 14. Focus on the fruit
18-01-14 Apostlagärningarna 5:20 ; sv / eng Mikael Toll Hur ser du på Bibeln?
18-01-11 Gal. 5:13-18 ; Sv / Swe Mikael Toll Galaterbrevet Del 13. Ett balanserat kristet liv
18-01-07 1 Mosebok 25:27-34 ; sv/eng Mikael Toll Att investera i framtiden
18-01-04 Gal. 5:2-12 ; sv / Swe Mikael Toll Galaterbrevet Del 12 : Lagivrarens 7 diken
17-12-28 Galaterbrevet 4:21-5:1 ; sv / Swe Mikael Toll Galaterbrevet Del 11
17-12-17 1 Mos. 25:19-21 ; sv / eng Mikael Toll Julevangelium
17-12-14 Galaterbrevet P Mikael Toll Vi är kända av Gud
17-12-10 Rom. 8:29 ; sv /eng Mikael Toll Effektiv nytestamentlig bön
17-12-08 Gal. 4:1-7 ; sv / swe Mikael Toll Galaterbrevet Del 7
17-12-03 1 Kor. 3:18-23 ; sv / eng Mikael Toll Biblisk vishet
17-12-02 Exodus 3:7 ; eng Broder Henry God can be known now
17-11-26 1 Tess. 5:16 ; sv / eng Martin Ask Evangeliets ständiga order
17-11-23 Ef. 2:19 ; sv / eng Martin Magnusson Att känna sin Far
17-11-19 1 Peter 5:8-11 ; sv / eng Mikael Toll All nåds Gud
17-11-16 Gal. 3:15-29 ; sv / swe Mikael Toll Galaterbrevet Del 8
17-11-12 Psalm 22:1-7 ; eng / sv Magnus Gustafsson Trust that God's ways are perfect
17-11-05 1 Samuel 3:1-10 ; sv / eng Mikael Toll Att höra Guds röst
17-10-22 Eng/Sve Jonathan Magnusson (intro); Mikael Toll Att gensvara till Guds kallelse
17-10-19 Gal. 3:1-5 ; eng Mikael Toll Galaterbrevet del 6
17-10-15 Ps. 24:3-6 ; sv / eng Mikael Toll Renhet, kraft, fullkomning
17-10-12 1 Cor. 9:19-23 ; eng / rus Mikael Toll World views 2 : Atheism, Deism
17-10-08 2 Cor. 10:4-6 ; sv/eng, eng Jonatan Magnusson (intro) ; Mikael Toll Powerful weapons against spiritual strong-holds
17-10-05 Mikael Toll World views : is the Western mind changing
17-10-01 2 Petr. 3:3-15 ; sv / Swe Mikael Toll Den sista tidens hånare
17-09-29 Joh. 21:1-3, 15-17 Mikael Toll Guds personliga svar på besvikelse
17-09-24 Fil. 4:6-7 ; sv / eng Martin Ask Om bön
17-09-21 Rom. 8:13 ; Sv / Swe Martin Magnusson En ständig strid
17-09-17 1 Kor. 2:11-3:4 ; sv / swe Mikael Toll Två steg
17-09-10 2 Peter 1:12-15 ; eng/sv Peter Szabo Knowledge of God
17-09-07 1 Kor. 2:14-16 ; sv / Swe Martin Magnusson Det finns en framtid och ett hopp
17-09-03 Joh. 17:1-3 ; sv / eng Mikael Toll Visa mig din härlighet
17-08-31 Gal. 2:17-21 ; sv / swe Mikael Toll Galaterbrevet del 5
17-08-27 Psalm 103 P. Antti, P. Ismo Intro och predikan
17-08-24 Gal. 2:11-16 Mikael Toll Ersättningens lag
17-08-20 2 Krön 1:7-12 ; sv / eng Mikael Toll Visdomens skatt
17-08-17 Galaterbrevet 2:1-10 ; sv / swe Mikael Toll Galaterbrevet del 3
17-08-13 Rev. 3:7-13 ; eng / sv Mikael Toll An open door
17-08-10 2 Tim. 4:5- ; sv /swe Mikael Toll Ett starkt avslut
17-08-06 Theo och Martin Ask Intro och predikan
17-07-30 Luke 16:10-12 ; eng / sv Mikael Toll To live a godly life in an ungodly world
17-07-16 Isaach Gonzáles Elizarrarás Intro
17-07-16 Eph 2:1- ; eng / sv Pastor Schaller Two things people don't understand
17-07-15 Tor Klavenes Intro
17-07-15 Magnus Gustafsson Intro
17-07-15 Ecclesiastes 15:1 ; eng / sv Pastor Schaller Crooked things
17-07-15 Ephesians 3:17 ; eneg / sv Pastor Schaller Christ dwells in us
17-07-14 Mikael Toll Intro
17-07-14 Martin Ask Intro
17-07-14 Eph. 3:14 ; eng / sv Pastor Schaller Paul's second prayer
17-07-14 Eph. 1:17-19 ; eng / sv Pastor Schaller Three prayers
17-07-13 Pastor Scott Intro
17-07-09 Ef. 5:15-16 ; sv / eng Mikael Toll Kraftfulla vittnesbörd genom dagliga möjligheter
17-07-06 1 Tess. 5:11-14 ; sv / swe Mikael Toll Behovet av uppmuntran
17-07-02 Ecclesiastes 12:11 ; eng / swe Pastor Arto The goad and the nail
17-06-25 5 Mos. 32:28-31 Mikael Toll En världsvid lokal församling
17-06-18 Matt 16;18 ; sv / eng Mikael Toll Förvandlade liv
17-06-15 Rom 12 ; eng Pastor Ismo The book of Romans
17-06-11 Ef. 4:13-16 Mikael Toll Mognad är målet
17-06-04 1 John 1:1- Peter Szabo Know Him through fellowship
17-05-28 Psalm 22:1-7 Magnus Gustafsson Fäst dina ögon på Jesus
17-05-21 Psalm 57:7 ; eng / sv Pastor Juha Under construction
17-05-17 Joh. 5:24-25 ; eng / sv Pastor Juha His words have life
17-05-07 Eng Martin Ask Notes on sex
17-05-04 Gal. 1:11-24 ; Sv / Swe Mikal Toll Galaterbrevet 1:11-24
17-04-30 Joh. 14:12 Mikael Toll Bevara Kristi kropp sund
17-04-27 Joh. 6:60-68 ; sv/eng Mikael Toll Lydnad leder till välsignelse
17-04-20 Gal. 1:1-10 Mikael Toll Galaterbrevet 1:1-10
17-04-17 1 Kor. 15:12-20 ; sv Mikael Toll Tror du på uppståndelsen?
17-04-12 Isaiah 6 ; eng Richard Grubbs The Word
17-04-09 Ef. 4:11-16 ; sv / eng Mikael Toll Utrustandet av den helige
17-04-02 Ef 4:11-13 ; sv / eng Mikael Toll Ämbetsgåvorna
17-03-30 Nehemiah 1:1-11 ; eng Mikael Toll One thing we can do
17-03-26 eng / sv Mikael Toll The gifts in the Body of Christ
17-03-10 Mikael Toll How do we get our prayers answered?
17-03-05 Ef. 4:7 sv / eng Mikael Toll Alla kristna har gåvor
17-03-02 Gal. 6:7-9 ; eng Mikael Toll Dangerous days - decided devotees
17-02-26 2 Tim. 1:6-7 Peter Szabo Body, soul and spirit
17-02-19 Ef 4:3-6 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan. Del 3
17-02-16 John 6:47, 11:25-26 Mikael Toll Believing God's testimony
17-02-12 Ef 4:1-2 Mikael Toll Kyrkan. Del 2
17-02-09 Gal. 1:1-10 Mikael Toll Galaterbrevet. Del 1
17-02-05 Apg 7:54 ; sv/swe Martin Magnusson, Martin Ask Intro och predikan
17-01-29 Matt. 16:15-18 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan - den starkaste kraften på jorden
17-01-26 sv/swe Mikael Toll Bönens prioritet
17-01-22 Rom. 8:29 ; sv/swe Mikael Toll Mer Kristuslika
17-01-19 2 Chronicles 7:11-115 ; eng Mikael Toll Prayer and blessings
17-01-15 2 Krön. 20:1 ; eng/sv Magnus Gustafsson The finished work of Jesus Christ
17-01-08 Pred. 7:14-15 Mikael Toll Planera att vara andlig
17-01-05 2 Krön. 20:15-30 ; sv/swe Mikael Toll Bönen, den störstatidsspararen
16-12-29 Nehemiah 2:1-5 ; eng Mikael Toll Let us be encouraged
16-12-21 Jes. 57:15 ; sv/swe Mikael Toll 8000 löften
16-12-11 1 Kor. 15:51-58 ; sv/swe Mikael Toll Tre saker som inte kan hända en kristen
16-12-08 Josua 5:13-15 ; eng Mikael Toll Tillbe Herren
16-11-27 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Tre grundläggande principer
16-11-20 Svenska, No english translation Dr. Mikael Toll Frälsning, helgelse och förhärligande
16-11-06 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Jesaja 32/Isiah 32
16-11-03 eng Mikael Toll 1 Johannesbrevet 4:20-5:1-5
16-10-27 1 John 4:17-19 Mikael Toll Perfected in love
16-10-23 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Eskatologi
16-10-20 Gal. 4:4-7 Mikael Toll Att friköpa tiden
16-10-16 Swe/Eng Martin Ask Apologetik
16-10-09 Swe/Eng Martin Ask Apologetik
16-10-06 1 John 4:12-16 ; eng/sv Mikael Toll 1 John 4;12-16
16-10-06 1 John 4:12-16 ; eng/sv Mikael Toll 1 John 4:12-16
16-10-02 Matteus 4:17, Matteus 10:7, Matteus 3:1-3, Lukas 10:10-11 P Mikael Toll "Det kommande riket"
16-09-29 1 John 4:7-11 Mikael Toll The manifestation of God's love
16-09-18 Matt. 24:27-31 ; sv/eng Mikael Toll The second coming
16-09-11 Upp. 13:16-18 ; sv/eng Mikael Toll Två vittnen
16-09-08 1 John 4:1-6 Mikael Toll 1 John 4:1-6
16-09-04 Luk. 4:18 ; eng/sv Peter Szabo Freedom
16-08-28 1 Joh. 4:1-3 ; sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 9
16-08-25 1 John 3:19-24 ; eng / sv Mikael Toll 1 John 3:19-24
16-08-21 sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 8
16-08-18 1 Joh. 3:10-18 ; eng Mikael Toll 1 John 3:10-18
16-08-14 sv/eng MikaelToll De yttersta tingen. Del 7
16-07-31 2 Petr. 3:3-13 ; eng/sv Peter Szabo Världens undergång med mera
16-07-24 sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 6
16-06-26 Psalm 103 ; eng/sv Peter Szabo Meditation
16-06-19 Hebr 9:27 ; sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 5, Bemasätet
16-06-16 1 John 3:1-9 ; eng Mikael Toll 1 John 3:1-9
16-06-12 Rev. 12:7- ; eng/sv Peter Szabo The accuser
16-06-12 Joh 14:1-4 ; sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 4
16-06-05 Romans 5:12-21 ; eng/sv Peter Szabo The gift of abundant grace
16-06-02 1 John 2:24-29 ; eng Mikael Toll 1 John 2:24-29
16-05-22 sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 3
16-05-19 eng Mikael Toll 1 John 2:15-17
16-05-15 sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 2
16-05-12 1 John 2:12-14 ; eng Mikael Toll 1 John 2:12-14
16-05-08 Prov. 4:23 ; eng/sv Peter Szabo The heart
16-05-05 Upp. 19:9-10 ; sv/eng Mikael Toll De yttersta tingen. Del 1
16-04-29 Phil. 3:17- ; eng Risto Kyrö Roots in heaven
16-04-24 Gal. 5:22-23 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 10
16-04-17 Gal. 5:16-23 ; sv / eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 9
16-04-14 1 Joh. 2:1-6 ; eng Mikael Toll 1 John 2:1-6
16-04-10 Ef. 5:18-20 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 8
16-04-07 1 John 1:5-10 ; eng Mikael Toll 1 John 1:5-10
16-03-27 Daniel 9:24-27 ; sv/eng Mikael Toll Uppståndelsens Jesus är Herre över allt
16-03-20 2 Kor.1:22 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 6
16-03-17 Jude 20-25 ; eng Mikael Toll Jude 20-25
16-03-15 Jude 12-20a ; eng Mikael Toll Jude 12-20a
16-03-13 Apg 1:4-5 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 5
16-03-07 Hebr. 10:35 ; eng/sv Peter Szabo Aspects of faith
16-03-03 James 2:13 ; eng Peter Szabo Loyalty and love
16-02-29 Joh. 3:16 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 3
16-02-28 1 Kor. 6:19-20 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 4
16-02-18 Jude 5-11 ; eng Mikael Toll Jude 5-11
16-02-14 James 4:6 ; eng/sv Peter Szabo Humility
16-02-11 1 Cor 13 ; eng Peter Szabo God's love
16-02-07 Apg 2:1-4 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 2
16-02-04 Jud. 1-4 ; eng Mikael Toll Jude 1-4
16-01-31 Jer. 31:31-34 ; sv/eng Mikael Toll Den Helige Ande. Del 1
16-01-24 Gal. 5:16-18 ; sv/eng Mikael Toll Att vara andefylld i en ogudaktig värld
16-01-21 Fil. 4:1-9 ; eng Mikael Toll Philippians 4:1-9
16-01-07 Fil. 3:17-21 ; eng Mikael Toll Phlippians 3:17-21
15-12-18 Rom. 16:9 ; eng Ken Davis Wisdom and innocence
15-12-13 Jer. 23:28 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 14
15-11-29 Jes. 46:10 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 13. Att tolka omständigheterna rätt
15-11-26 Fil. 3:7-11 ; eng Mikael Toll Philippians 3:7-11
15-11-22 Fil. 4:6-7 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 11. Att fråga Gud
15-11-19 Fil. 3:1-6 ; eng Mikael Toll Philippians 3:1-6
15-11-15 Rom. 8:14-16 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 10. Att vara ledd av Gud
15-11-08 Hebr. 2:9-10, 12:2 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 9. Att lägga ut kursen
15-11-01 1 Tim. 2:1-4 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 8. Guds vilja i Bibeln
15-10-29 Rom. 12:1-2 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 7
15-10-29 Phil. 2:12-18 ; eng Mikael Toll Philippians 2:12-18
15-10-18 Rom. 12:1-2 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 6. Hans vilja - inte min
15-10-15 Psalm 51:17 ; eng Peter Szabo Brokenness, humility and contrition
15-10-11 Luk. 12:13-34 ; eng/sv Peter Szabo Perceptions of riches and security
15-10-08 Phil. 2:1-5 ; eng Mikael Toll Philippians 2:1-5
15-10-04 Hebr. 4:14-16 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 5. Lär känna den gode herden
15-10-02 Psalm 119:97 ; eng Peter Szabo The lost art of meditation
15-09-27 2 Mos 13:21 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 4: Ett steg i taget
15-09-24 Phil 1:22-30 ; eng Mikael Toll Philippians 1:22-30
15-09-20 Ps. 16:1- ; eng/sv Peter Szabo The highest good
15-09-17 Phil. 1:12-21 ; eng Mikael Toll Philippians 1:12-21
15-09-13 Psalm 100 ; sv/eng Mikael Toll Jesus, vår himmelske herde
15-09-10 Phil 1:1-11; eng Mikael Toll Phlippians 1:1-11
15-09-03 James 2:14-17 ; eng Mikael Toll Salvation by faith alone in the book of James
15-08-30 Jes. 30:18-21 ; sv/eng Mikael Toll Guds vilja 1: En biblisk strategi
15-08-23 2 Peter ; eng/sv Peter Szabo Two trees
15-08-15 1 Joh. 5:9-13 ; eng/sv Mikael Toll Evigt trygg i tron på Sonen
15-08-09 Kol. 3:1-4 ; sv/eng Mikael Toll Nyckeln till ett segerrikt liv
15-07-26 1 Mos. 18,19 ; eng/sv Pator Niyazi Skyddad i tältet
15-07-05 Josua 14 ; sv/eng Mikael Toll Kalebs vinnarkoncept
15-07-02 Ps 23 ; eng Peter Szabo Tankar från psaltaren
15-06-28 Psalm 23 ; sv/eng Mikael Toll Den gode herden leder oss genom dalarna
15-06-21 Ps. 40 ; eng/sv Peter Szabo Psalm 40
15-06-17 Joh. 15:1-8 ; sv/swe Mikael Toll Att bära frukt som förhärligar Gud
15-06-14 eng / sv Jacob Delich/Mikael Toll Intro + predikan
15-06-11 eng ; Matt. 6:25-34 Mikael Toll Don't worry about your worries
15-06-07 Luk. 10:25-37 ; sv/eng Mikael Toll Möjligheternas Gud
15-05-31 1 Sam. 13-14 ; eng/sv Peter Szabo God's timing or mine
15-05-24 2 Cor. 12:1-10 ; eng/sv David Woodward Weakness - the key to ministry
15-05-20 Hebr. 10:19-25 ; eng/sv Peter Szabo A new and living way
15-05-17 Luk. 9:10-11 ; sv/eng Mikael Toll Avskildhet eller ensamhet
15-05-15 1 Joh 3:1-3 ; eng Peter Szabo Now and then
15-05-13 1 Cor. 3:9 ; eng Peter Szabo The church is not a bar!
15-05-10 Ef. 3:14-21 ; sv/eng Mikael Toll Vem Gud är
15-05-03 4 Mos. 23:19 ; sv/eng Mikael Toll Välkommen till verkligheten
15-04-26 Matt. 5:1-12 ; sv/eng Mikael Toll Bergspredikans rätta publik
15-04-24 Ps. 119:25 ; eng Peter Szabo Flying
15-04-19 Ef. 2:1-10 ; sv/eng Mikael Toll Den störste poeten
15-04-12 Joh. 10:10 ; sv/eng Mikael Toll Att uppleva kvaliteten i det eviga livet
15-04-08 Matt. 5:13 ; eng Peter Szabo Four senses
15-04-05 1 Kor. 15:12-20 ; sv/eng Mikael Toll Uppståndelsen : då, nu och i framtiden
15-03-29 1 Kor 2:12-3:3 ; sv/eng Mikael Toll Den andliga människan
15-03-23 1 Kor 3:7-17 ; sv/eng Mikael Toll Att vara en tempelbyggare
15-03-19 Exodus 20:1-17 ; eng/sv Peter Szabo The ten commandents
15-03-15 Matt 16:18-19 ; sv/eng Mikael Toll Vad är rätt med kyrkan? Del 5
15-03-08 Matt 16:18 ; sv/eng Mikael Toll Vad är rätt med kyrkan? Del 4
15-03-01 Matt 16:18 ; sv/eng Mikael Toll Vad är rätt med kyrkan? Del 3
15-02-22 Matt 16:18 ; sv/eng Mikael Toll Vad är rätt med kyrkan, 2
15-02-15 Matt 16:13-20 ; sv/eng Mikael Toll Vad är rätt med kyrkan?
15-02-13 1 Sam 25 ; eng Mikael Toll Prayermeeting
15-02-11 Gal. 2:1-5 ; eng Peter Szabo Don't compromise the message
15-02-08 Jona 1-4 ; sv/eng Mikael Toll Hinder till överlåtelse
15-02-04 Luke 4:16- ; eng Peter Szabo Our todays
15-02-01 Dan 1:1-3 ; sv/eng Mikael Toll Inspirerad till överlåtelse
15-01-30 eng Mikael Toll Prayer meeting
15-01-25 1 Mos 22:1-18 ; sv/eng Mikael Toll Vår överlåtelse prövas
15-01-18 Lukas 14:31-35 ; sv/eng Mikael Toll Kallad till överlåtelse
15-01-07 Hebr. 12:15-17 ; sv/eng Mikael Toll Eviga kontra temporära välsignelser
15-01-04 Acts 2:36-37 ; eng/sv Peter Szabo Thoughts from the New Year's conference
14-12-30 2 Mos. 15:22-27 ; sv/swe Mikael Toll Det bittra vattnet blev sött
14-12-21 Kol 1:13-20 ; sv/eng Mikael Toll Kristus vårt liv
14-12-17 John 13:3-10 ; eng Peter Szabo The washing of feet
14-12-14 Ef. 2:1-10 ; sv/eng Mikael Toll Frälst av nåd
14-12-07 1 Petr. 5:8-11 ; sv/eng Mikael Toll All nåds Gud
14-11-30 Jesaja 55:8-9 ; sv/eng Mikael Toll Att hantera besvikelse
14-11-26 Rom. 14:1- ; eng Peter Szabo Two dangers
14-11-23 Jer. 48:11-13 ; sv/eng Mikael Toll Att undvika själens bekvämlighetszon
14-11-19 Rom 8:18- ; eng Peter Szabo Creation is longing
14-11-16 1 Kon 19:19-21 ; sv/eng Mikael Toll Kallelsens möjligheter
14-11-12 Mark 14:12-26 ; eng Mikael Toll The passover meal
14-11-09 Hebr 2:5-9 ; eng Peter Szabo Om universum
14-11-05 Mark 14:1-11 ; eng Mikael Toll The plot thickens
14-11-02 Pred. 3:1,7 ; sv/eng Mikael Toll Underbar uppbyggelse
14-10-29 Mark 13:24-37 ; eng Mikael Toll The return of Christ
14-10-26 Matt. 26:38-43 ; sv/eng Mikael Toll Hur ska vi egentligen be? Del 3
14-10-22 Mark 13:1-23 ; eng Mikael Toll Four points about the last days
14-10-19 1 Joh. 1:1-4 ; eng/sv Tero Fredriksson Intimacy with God
14-10-15 Mark 12:35-44 ; eng/bulg Mikael Toll Messianic insights
14-10-12 1 Tess 55:17 ; sv/eng Mikael Toll Hur ska vi egentligen be? Del 2
14-10-08 Mark 12:13-34 Mikael Toll The gospel of Mark 12:13-34
14-10-05 Joh 4:20-24 ; sv / eng Mikael Toll Hur ska vi egentligen be?
14-10-01 Mark 12:1-12 ; Eng./Bulg. Mikael Toll The parable of the vinyard
14-09-28 1 Kor. 2:9-3:4 ; sv/eng Mikael Toll Det andefyllda kristna livet
14-09-24 Mark 11:27-33 ; sv/bulg Mikael Toll The question of authority
14-09-21 Joh. 3:16-18 ; sv/eng Mikael Toll Fullkomlig frälsning
14-09-17 Mark 11:12-26 ; eng Mikael Toll Learning from the fig tree
14-09-14 Hebr 11:6 ; sv/eng Mikael Toll Tro
14-09-10 Mark 11:1-11 ; eng Mikael Toll Jesus' triumphant entry into Jerusalem
14-09-07 Ps 62:11-12 ; eng/sv Peter Szabo God is power and love
14-09-03 Mark 10:32-52 ; eng Mikael Toll Prediction, petition, proclamation
14-08-31 2 Kor. 5:17-21; sv/swe Mikael Toll Bytt, bytt, kommer aldrig igen!
14-08-27 Mark 10:13-31 ; eng Mikael Toll A triple exhortation
14-08-24 Matt 17:24-29 ; sv/swe Mikael Toll Intro
14-08-24 Is. 35:8-10 ; eng/sv Pastor Ismo Holiness
14-08-20 Mark 10:1-12 ; eng/sv Mikael Toll Divorce divinely defined
14-08-17 Ps 73:12-15 ; eng Peter Szabo The spirit of the world
14-08-13 Mark 9:30-50 ; eng Mikael Toll A tetrad of teaching
14-08-10 Fil 3:8-17 ; sv/swe Mikael Toll Det ultimata målet - att bli Kristuslik
14-08-06 Mark 9:14-29 ; eng Mikael Toll Demons and desperation
14-08-03 Fil 3:13-14 ; sv/swe Mikael Toll Kallelsen
14-07-30 James 1:19- ; eng Tero Fredriksson Looking in the mirror
14-07-27 Luke 5:1-8 ; eng Mikael Toll Intro
14-07-27 John 2:1-12 ; eng/swe Pastor Shafqat God wants a change
14-07-23 1 Kor 4:1-7 ; sv/swe Mikael Toll Gå inte utöver vad skriften säger
14-07-15 Luke 5, Is. 6, Luke 19 ; eng Bryan Coelho God creates a need in our lives
14-07-14 John 19 ; eng Bryan Coelho The work is finished
14-07-13 Luke 24:45-47 ; eng/sv Bryan Coelho The cleansing power of the blood of Christ
14-07-12 eng/sv Bryan Coelho Refuge and rest
14-07-09 Mark 9:1-13 ; eng/sv Mikael Toll Jesus på förklaringsberget
14-07-06 1 Mos 21:9 ; sv/eng Mikael Toll Skrattar bäst som skrattar sist
14-07-03 Eng Mikael Toll Gleanings
14-06-29 hungarian/eng Peter Szabos pappa Vittnesbörd
14-06-25 Psalm 96 ; eng Peter Szabo Three D's in Psalm 96
14-06-15 Rom 10:11-15 ; sv/swe Mikael Toll Vår värld och Guds värld
14-06-11 Mark 8:27-38 ; eng Mikael Toll A consequent course
14-06-08 Hebr. 10:19-25 ; eng/swe Broder Henry The family and the assembly - and more
14-06-08 Apg 2:1-2 ; sv/swe Mikael Toll En ny lag skriven i våra hjärtan
14-06-05 1 Sam. 3 ; eng/sv Broder Henry Samuel
14-06-01 Jak. 2:24-26 ; eng/sv P. Tero Tre portioner från Öst (2)
14-06-01 Hebr. 12:15-16, Luk. 16:1-13 ; eng/sv P. Ekku, Jarmo Tre portioner från Öst (1)
14-05-28 Hebr. 10:12-18 ; eng Peter Szabo Acceptance, assurance, assembling
14-05-25 Luk 1:68 ; sv/swe Mikael Toll Kristus, vår återlösare
14-05-21 John 5:44 ; eng Peter Szabo God's approval or men's approval
14-05-18 Joh. 9:1-7 ; sv/Swe Mikael Toll Kunskapens träd kontra livets träd
14-05-14 Mark 8:1-21 ; eng Mikael Toll Phantastic miracles, false motives and forgetful minds
14-05-11 1 Krön 15:1-15 ; sv/eng Mikael Toll Resultatet av att söka den levande guden
14-05-07 Mark 7:24:37 ; eng Mikael Toll The universal extent of Jesus ministry
14-05-04 Rom 8:18-22 ; sv/eng Mikael Toll Förökad välsignelse
14-04-29 Mark 7:1-23 ; eng Mikael Toll Discussing defilement purposes
14-04-27 2 Kon2:8-15 ; sv/swe Mikael Toll Att relatera rätt till Riket
14-04-23 Mark 6:30-56 ; eng Mikael Toll Markusevangeliet
14-04-20 Jes. 53:2- ; sv/swe Martin Magnusson Det allra viktigaste
14-04-15 Mark 6:1-29 ; eng Mikael Toll The destiny of disciples
14-04-13 Luk 8:4-15 ; sv/swe Mikael Toll Ett budskap som är för bra för att vara sant
14-04-09 eng ; Mark 5:21-43 Mikael Toll Christ's dealing with death and desease
14-04-06 2 Kor. 11:1-15 ; sv/swe Mikael Toll Guds passion för oss
14-03-30 Matt. 10:34-39 ; sv/swe Mikael Toll Enhet i mörkret eller splittring genom sanningens svärd
14-03-23 1 Petr 5:10 ; sv/swe Mikael Toll Hans nåds härlighet
14-03-19 Mark 5:1-20 ; eng Mikael Toll Jesus' encounter with the demoniac
14-03-16 1 Pet. 5:6-7 : eng/swe Peter Szabo Thoughts from Eurocon
14-03-09 Höga visan 2:8- ; eng/sv Pastor Stambovsky Vad ett judiskt bröllop lär oss om Jesu andra återkomst
14-03-08 2 Cor. 1:11 ; eng Pastor Stambovsky Serving side by side
14-03-02 Joh 14:1-6 ; sv/swe Mikael Toll Om bröllop och bröllopsklänningen
14-02-23 Joh. 3:16-17 ; eng/sv Peter Szabo Jesus och synd
14-02-16 Psalm 19:2-4 ; sv/swe Mikael Toll Räkna med Gud
14-02-02 1 Pet. 2:24 ; eng/sv Mat Laflamme Broken relationships
14-02-02 sv/eng Mikael Toll Intro
14-01-30 eng Mat Laflamme Thankfulness
14-01-26 Jes 43:25 ; sv / eng Mikael Toll Frihet från skuld
14-01-22 Mark 3:1-19 ; eng Mikael Toll The manifold ministry of Jesus
14-01-19 sv ; eng/sve Martin Magnusson, Peter Szabo Intro och predikan
14-01-15 Mark 2:18-28 ; eng Mikael Toll Two valuable lessons by Jesus
14-01-12 Matt 21:18-22 ; sv/eng Mikael Toll Att bära rättfärdighetens frukt i ändens tid
14-01-11 Psalm 65:6-8 ; sv/eng Mikael Toll Gud är en bönhörande Gud
14-01-08 Mark 2:13-17 ; eng Mikael Toll How God makes the unrighteous righteous
14-01-05 Jes 55:8-9 ; sv/swe Martin Magnusson Min väg
14-01-01 Ef 5:15-16 ; sv/eng Mikael Toll Ett år har gått
13-12-30 Gen. 25:8 ; eng/rus Mikael Toll Redeeming the time in faith
13-12-29 Psalm 2:8 ; eng/rus Mikael Toll Missions and visions
13-12-29 Isiah 60:1 ; eng/rus Pastoro Teplov Dawn comes to earth
13-12-29 Joh 1:1- ; eng/rus Peter Szabo Jesus has turned on the light
13-12-22 Titus 2:11-14 ; sv/swe Mikael Toll Den priviligierade generationen
13-12-18 Mark 2:1-12 ; eng Mikael Toll Forgiveness - the greatest gift
13-12-15 Luk 2:1-20 ; sv/swe Mikael Toll Julens sanna budskap
13-12-08 2 Krön 15:1-15 ; sv/swe Mikael Toll Betydelsen av att söka Gud
13-12-04 Mark 1:40-45 ; eng Mikael Toll Mark 1:40-45
13-12-01 1 Cor 15:1- ; eng Peter Szabo Without Christ
13-11-27 Mark 1:29-39 ; eng Mikael Toll Mark 1:29-39
13-11-24 Song of Solomon ; eng/sv Ismo Haapala Song of Solomon / Högavisan
13-11-20 Mark 1:21-28 ; eng/sv Mikael Toll Mark 1:21-28
13-11-17 Matt 22:34-40 ; sv/swe Mikael Toll Välj att älska den Gud som älskar dig
13-11-13 Mat 21:12- ; eng / sv Jozsef Marion Appetite for prayer
13-11-10 Mal 3:6 ; sv/eng Mikael Toll Utmaningar för kristna i en post-modern värld
13-11-06 Mark 1:16-20 ; eng/swe Mikael Toll Discipleship / Lärjungaskap
13-11-03 Pred 11:1-6 ; sv - swe Mikael Toll Så rikligt i vishet
13-10-30 Mark 1:12-13 ; eng Mikael Toll Mark, part 4. Temptation
13-10-23 Hebr 12:1 ; sv/eng Martin Magnusson I krigszonen
13-10-20 Ef 1:15-19 ; eng/sv Peter Szabo Hope, riches and power
13-10-16 Mark 1:9-11 ; eng/sv Mikael Toll Markusevangeliet, del 3 / Mark, part 3
13-10-13 Hes. 36:26-27 ; sv/eng Mikael Toll Herrens 6 "Jag ska"
13-10-09 Mark 1:1-8 ; eng Mikael Toll The ministry of John the baptist
13-10-06 Psalm 31:1-16 ; sv/eng Mikael Toll När Guds vilja blir vår vilja
13-10-02 Mark ; eng/sv Mikael Toll The gospel of Mark / Markusevangeliet
13-09-29 Luk 6:1-11 ; sv/eng Mikael Toll Problemet är hjärtat, inte hjärnan
13-09-25 1 John 5:14-21 ; eng Mikael Toll Thoughtful terminal thoughts
13-09-22 Upp 5:9 ; Eng / Sv Peter Szabo Redemption ; Friköpelse
13-09-18 Upp 21:1-7, 22-27 ; sv/eng Martin Magnusson Flight 777
13-09-15 Kol 1:26-27 ; sv/eng Mikael Toll Livet över linjen 2
13-09-11 1 Joh 5:9-13 ; eng/sv Mikael Toll Overwhelming assurance of salvation
13-09-08 1 Joh 2:12-14 ; sv/eng Mikael Toll Helgelse - Bibelns väg
13-09-01 Jer 17:9-10 ; sv/eng Martin Magnusson Intro
13-09-01 2 Kon 22-23 ; eng/sv Peter Szabo God's Word rediscovered
13-08-25 Matt 28:19-20 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan. Missionsbefallningen
13-08-21 1 Joh 5:1-9 ; eng/sv Mikael Toll 1 Joh 5:1-9
13-08-18 Matt 16:13-18, 28:19-20 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan, Livet i Kristi kropp
13-08-14 Deut 6:4-5 ; eng Peter Szabo The transformation of the mind
13-08-11 5 Mos 6:-9 ; eng/sv Peter Szabo Loving the Lord / Att älska Herren
13-08-07 1 Joh 4:15-21 ; eng/sv Mikael Toll Förbli i kärleken / Abide in love
13-08-04 Matt 13:24-30, 36-43 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan, Kristi fullhet på jorden 4 / The Church - the fullness of Christ on earth 4
13-07-31 1 Joh 4:7-14 ; eng/swe Mikael Toll Discerning the love of God
13-07-28 Kol 2:13-15 ; sv/eng Mikael Toll Forgiven, forgotten and gone forever
13-07-24 John 4:27-33, 39-42 ; eng Mikael Toll Don't say NOPE to divine appointments
13-07-21 Prov 3:4-5 ; eng/swe Peter Szabo Thoughts from the conference
13-07-07 Ef 4 : 1-6 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan, Kristi fullhet på jorden 3
13-07-07 russian/eng Pastor Roman Intro
13-07-03 eng Peter Szabo Thougts from Baltimore conference
13-06-30 1 Mos 2:21-23, Ef 5:25-27 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan - Kristi fullhet på jorden 2 / The Church - the fullness of Christ on earth 2
13-06-26 1 Joh 3:19-24 ; eng Mikael Toll Love produces boldness, not condemnation
13-06-23 Matt 17:14 ; sv/eng Mikael Toll Kyrkan - Kristi fullhet på jorden / The Church - the fullness of Christ on earth
13-06-19 1 John 3:14-18 ; eng Mikael Toll We reflect God's love
13-06-16 Jes 46:10 ; sv/eng Mikael Toll Kristus, den ultimata verkligheten 3 / Christ the ultimate reality 3
13-06-12 1 John 3:10-13 ; eng Mikael Toll Love is righteousness in action
13-06-09 Kol 1:18-19 ; sv/eng Mikael Toll Kristus, den ultimata verkligheten 2 / Christ the ultimate reality 2
13-06-07 1 Joh 3:7-10a ; eng Mikael Toll Manifesting the righteousness of God
13-06-02 5 Mos 29:29 ; sv/eng Mikael Toll Kristus, den ultimata verkligheten. Del 1
13-05-29 1 Joh 3:4-6 ; eng Mikael Toll Sin will not win
13-05-26 1 Mos 3:5- ; eng/swe Peter Szabo Ondska
13-05-19 Rom 8:29 ; sv/eng Mikael Toll Att formas efter Sonens bild
13-05-12 3 Mos 23:33-36 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 8. Lövhyddohögtiden
13-05-08 1 Joh 3:1-2 ; eng Mikael Toll A new perspective on the christian life
13-05-05 3 Mos 23:26-32 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 7. Försoningsdagen
13-05-01 1 Joh 2:24-29 ; eng Mikael Toll God as Father, the uniqueness of Biblical Christianity
13-04-28 3 Mos 23:23-25 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 6. Nyårshögtiden
13-04-24 Eph 3:14-21 ; eng Peter Szabo God's power in us
13-04-21 1 Cor 13:1-7 ; eng/swe Peter Szabo Love
13-04-17 1 Joh 2:18-23 ; eng Mikael Toll Guard against end time deceptions
13-04-14 3 Mos 23:22 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 5
13-04-10 1 Joh 2:15-17 ; eng Mikael Toll Love the Father, not the world
13-04-07 3 Mos 3:15-21 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 4. Veckohögtiden/Pingsten
13-04-03 1 Joh 2:12-14 ; eng Mikael Toll On to maturity
13-03-31 3 Mos 23:9-14 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 3. Förstlingsfrukten
13-03-27 1 Joh. 2:7-11 ; eng Mikael Toll Love one another
13-03-24 3 Mos 23:6-8 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 2. Osyrade brödets
13-03-20 1 Joh 2:3-6 ; eng Mikael Toll From relationship to fellowship
13-03-17 3 Mos 23:4-5 ; sv/eng Mikael Toll Israels profetiska högtider 1. Påsk
13-03-13 Psalm 23:3 ; eng Peter Szabo Psalm 23
13-03-10 2 Tim 1:7 ; sv/swe Mikael Toll 613 lagar att följa
13-03-05 Mark 4:35-41 ; eng Mikael Toll Jesus' power over the storm
13-02-24 2 Cor 6:3- ; eng/swe P Zoltan Jesus in the centre
13-02-17 Hebr 9:1-5 ; sv/eng Mikael Toll Tillbe Herren innanför förlåten
13-02-13 1 John 2:1-2 ; eng Mikael Toll Christ our provision
13-02-10 2 Tim 2:13 ; sv/swe Mikael Toll Trygg i hans nåd
13-02-06 1 John 1:1-10 ; eng Mikael Toll The believer's fellowship with his Father
13-02-03 Ef 2:8-10 ; sv/eng Mikael Toll Sann nåd
13-01-30 Kol 3:12-16 ; eng/sv Jon Boyce Put on love
13-01-27 Hebr 10:10-22 ; eng/sv Peter Szabo Tabernaklet
13-01-20 2 Tess 1:3-12 ; sv/swe Mikael Toll Vila i Herrens närvaro
13-01-17 eng Peter Szabo The goodness of God
13-01-09 eng Peter Szabo Expectation
13-01-06 eng/swe Peter Szabo Axplock
13-01-02 Ef 5:17-21 ; eng Mikael Toll To be filled with the Spirit - the Lords commandment
12-12-30 Fil 3:7-14 ; sv/swe Mikael Toll Att vara fri från fängelset
12-12-23 Jes 9:6-7 ; sv/swe Mikael Toll Innan något fanns, var Lammet
12-12-19 1 Sam. 15 ; eng Mikael Toll Don't look att life from Adam's perspective
12-12-14 Sammanvävd med Kristus Mikael Toll
12-12-12 Rev 2:1-7 ; eng Mikael Toll The pre-eminence of God's love
12-12-09 Luk 11:21-22 ; eng/sv Peter Szabo Den starkaste mannen
12-12-02 Joh 10:22- ; eng/sv Pastor Stambovsky The feast of the dedication
12-11-30 eng Pastor Stambovsky About temptation
12-11-25 5 Mos 4:23- ; sv/swe Mikael Toll Israel - eskatologi
12-11-21 Joh 12:24-25 Mikael Toll Dying to ourselves - a painful experience
12-11-18 1 Mos 4:23-31 ; sv/swe Mikael Toll Israel - Profetiorna (forts.)
12-11-11 1 Joh 4:8 ; sv/swe Mikael Toll Subjektiv kärlek
12-11-07 1 Kings 18:29 ; eng Mikael Toll We are clean
12-11-04 Luk 19:37-40 ; sv/swe Mikael Toll De levande stenarna som förbereds att ropa ut
12-10-28 5 Mos 4:23-31 Mikael Toll Israel drivs från sitt land
12-10-24 Is. 46:10 ; eng Mikael Toll Fitting perfectly in the temple as a living stone
12-10-21 Israel bröt Guds förbund Mikael Toll 5 Mos 4:23-31 ; sv/swe
12-10-21 Israel bröt Guds förbund Mikael Toll 5 Mos 4:23-31 ; sv/swe
12-10-14 Guds förbund med Abraham Mikael Toll 1 Mos 17:1-8 ; sv/swe
12-09-16 Mark 4:35-41 Mikael Toll Med Jesus i båten
12-09-09 Hebr 10:24-25 ; eng/sv Peter Szabo Faith
12-08-26 Matt 20 ; Sv/swe Mikael Toll Vem Gud är
12-08-19 Hebr 11:6 ; eng/sv Ismo God - the only solution
12-08-19 5 Mos 8:3-5 Mikael Toll Intro
12-08-12 Luk. 11:1 ; sv/swe Mikael Toll Herre, lär oss att be, 2
12-08-05 Luk 11:1- ; sv/swe Mikael Toill Herre, lär oss att be
12-08-01 Rom 5:1-5 ; sv/swe Mikael Toll Guds kärlek helar bitterhetens rot
12-07-22 2 Kor 4:7 ; sv/swe Mikael Toll Förkrossade för Guds rike
12-07-18 2 Petr 1:1-11 Mikael Toll Den kristna tron
12-07-10 eng / sv Brian Coelho
12-07-08 1 Kor 3:5 ; sv/eng Mikael Toll Guds dugliga tjänare
12-07-04 Psalm 91 ; eng Peter Szabo God is our home
12-07-01 Exodus 34:29 Peter Szabo Our refuge
12-06-27 2 Tim 2:3-7 ; eng Peter Szabo The helium balloon
12-06-24 2 Tim 4:7,2:3 ; eng/sv Peter Szabo Den goda kampen
12-06-20 1 Petr 5:8 ; eng Peter Szabo The lion was a lamb
12-06-17 2 Tim 2:5 ; eng/sv Peter Szabo Life is a race
12-06-10 Psalm 1 ; sv/swe Peter Szabo Glädjen i Guds Ord
12-06-06 1 Mos 28:16 ; sv/swe Mikael Toll I Guds närvaro förstår vi
12-06-03 Jes 43:18-19 Mikael Toll Gud gör allting nytt
12-05-30 1 Joh 4:10,8,19 ; sv/swe Mikael Toll Ta emot Guds kärlek
12-05-27 Luk. 9:57-62 Mikael Toll Att inte kasta bort vårt liv
12-05-23 Rom 11:5-6 ; eng Peter Szabo Grace
12-05-20 Joh 3:1- ; sv/swe Mikael Toll Den största lögnen
12-05-16 Luk 5:1-11 , sv/swe Mikael Toll Ingen vanlig dag
12-05-09 1 Mos 4:1-7 ; sv/swe Mikael Toll Positiv ersättning - bli fylld av Gud
12-05-06 Rom 8:1, Matt 16 ; sv/swe Mikael Toll Fria från fördömelse
12-05-02 Dan 1:3- ; sv/swe Mikael Toll Situationsetik eller bibelövertygelse
12-04-25 Hebr 11:6 Peter Szabo Reasons to believe
12-04-22 Ef 2:1-10 ; sv/swe Mikael Toll Guds trofasthet och vår kallelse
12-04-18 Joh 10:28 ; sv/swe Mikael Toll Frälsning åt var och en som tror. Del 5
12-04-15 Joh. 11:1-44 ; sv/swe Mikael Toll Guds plan är större än vår besvikelse
12-04-15 Kol 3:1 Peter Szabo Intro
12-04-11 Joh10:28 ; sv/swe Mikael Toll Gud frälser och bevarar oss
12-04-08 Apg 3:19 P. Csaba Refreshment and revolution
12-04-07 Gal. 3:28 ; eng/swe P. Csaba The changing gospel
12-04-06 Mark 1:1 ; eng P. Csaba The gospel
12-04-04 Luk 14:23 ; sv/swe Mikael Toll Frälsning åt var och en som tror. Del 4
12-04-01 Joh. 15:1-8,16 ; sv/swe Mikael Toll Att förbli i Honom
12-03-28 1 Joh. 2:1-2 ; sv/swe Mikael Toll Frälsning till var och en som tror, del 3
12-03-25 1 Kor 12:4-11 ; sv/swe Mikael Toll De andliga nådegåvorna (Del 4)
12-03-21 Rom 9:1-24 Mikael Toll Frälsning till var och en som tror, del 2
12-03-18 1 Krön 29:14 ; sv/swe Mikael Toll Villig, systematiskt och glatt
12-03-18 2 Tim4:16 ; eng/swe Peter Szabo Axplock
12-03-16 Jak 1:2-4 ; eng Mikael Toll Victim or victor
12-03-14 Ef 2:1-10, 1 Kor 2:14 ; sv/swe Mikael Toll Frälsning till var och en som tror, del 1
12-03-11 Rom. 12:3-8 Mikael Toll De andliga nådegåvorna (Del 3)
12-03-05 Gal. 5:22-26 ; eng/sv Peter Szabo Andens gåvor
12-02-29 Upp. 3:14-22 Mikael Toll Uppenbarelseboken del 8: Laodicea
12-02-26 Ef. 4:7-16 Mikael Toll De andliga någdegåvorna del 2
12-02-24 Ps. 23:1-6 ; eng Mikael Toll Through the valley with the Great Shepherd
12-02-22 Upp 3:7-13 ; sv/swe Mikael Toll Uppenbarelseboken del 7: Filadelfia
12-02-19 1 Kor 12:1-7, 11-13 ; sv/swe Mikael Toll De andliga nådegåvorna (Del 1)
12-02-15 Upp 3:1-6 Mikael Toll Uppenbarelseboken del 6: Sardes
12-02-12 Ef 6:10-20 Mikael Toll Den andliga krigföringen
12-02-08 Upp. 2:18-29 ; sv/swe Mikael Toll Uppenbarelseboken del 5: Tyatira
12-02-05 1 Kor 15:1-4 ; sv/swe Mikael Toll Evangeliet
12-02-01 Upp. 2:12-17 ; sv/swe Mikael Toll Uppenbarelseboken del 4: Pergamus
12-01-29 Hebr. 10:19-25 ; sv/eng Mikael Toll Löftesgivaren är trofast
12-01-25 Upp. 2:8-11 ; sv/swe Mikael Toll Uppenbarelseboken del 3: Smyrna
12-01-22 Jesaja 51 ; sv/swe Mikael Toll En människas liv
12-01-22 Matt 10:40-42 ; eng/sve Peter Szabo A cup of cold water
12-01-18 Upp 2:1-7 ; sv/swe Mikael Toll Uppenbarelseboken del 2: Efesus
12-01-15 Joh 1:1-4 ; sv/swe Mikael Toll Svaret finns hos Gud
12-01-11 Upp. 1:1-21 ; sv/swe Mikael Toll Uppenbarelseboken del 1: De 7 församlingarna
12-01-08 2 Sam 4:4 ; sv/swe Mikael Toll Den troendes främsta vapen
11-12-28 På vägen till Jeriko Mikael Toll Luk. 24:13-33 ; sv/swe
11-12-21 2 Mos 33:7-23 ; sv/swe Mikael Toll Dold i Kristus
11-12-18 Fil. 3:4 ; sv/eng Mikael Toll Att ha Kristus i sitt liv
11-12-07 Rom 5:8-10, 1Joh 3:2 ; sv/swe Mikael Toll Det största miraklet
11-11-17 2 Kon 13 ; sv/swe Mikael Toll Våra händer på bågen
11-11-13 eng/sv ; 2 Kor 6:2 Vladik Gromov The time of acceptance
11-11-06 Psalm 2:1-12 ; sv/swe Mikael Toll Upproret mot Gud
11-11-02 Luk 12:13-21 ; sv/swe Mikael Toll Vad motiverar en kristen?
11-10-30 eng/sv Lassi Viljanen
11-10-30 sv/eng Mikael Toll
11-10-30 sv/eng Risto Kyrö
11-10-02 Apg 1 ; eng/sv Jacob Delich 6 core values
11-09-28 1 Mos 37:18-28 ; sv/swe Mikael Toll Guds trofasthet
11-09-25 1 Chron. 17 ; eng/sv Jon Boyce A prepared place
11-09-18 2 Kor. 12:7-10 ; sv/eng Mikael Toll Frälsningen
11-09-14 2 Sam 24:24-25 ; sv/swe Mikael Toll Sätt Gud först och se...
11-09-11 Rom 5:5 ; sv/eng Mikael Toll Diamantplaneten
11-09-07 2 Kor 10:12-18 Mikael Toll Vi är bruden
11-09-04 Pred. 9:13-16 ; Sv/eng Mikael Toll Satans taktik
11-09-01 Jer 30:16-19 ; eng Mikael Toll Thank God for his plan to bless
11-08-16 Matt 4:1-11 ; sv/swe Mikael Toll Jesus underordnade sig Guds plan
11-08-14 Psalm 8:4-9 ; sv/eng Mikael Toll Vad är en människa?
11-08-10 Ester 4:13-14 ; eng Mikael Toll Influence through prayer
11-08-07 Joh 8:28 ; sv/swe Mikael Toll Har vi Guds Ord i hjärtat?
11-08-04 Hebr 4:9-13 ; sv/swe Mikael Toll Vila
11-07-31 1 Joh 3:1-3 ; sv/swe Mikael Toll Det börjar med Gud
11-07-27 2 Kon 5:1-5 ; sv/swe Mikael Toll Slavinna med integritet
11-07-24 1 Kor 9:3 ; sv/swe Jakob Delish Ge allt
11-07-20 Matt 5:38-48 ; sv/swe Mikael Toll Försök inte
11-07-17 Joh 10:17-20, Ps 8:3 ; russ/sv/eng P. Vladimir, P. Ken Predikan
11-07-13 Joh 4:7-14 ; sv/swe Mikael Toll Ingen väg tillbaka
11-07-03 Pred 11:1-6 ; sv/eng Mikael Toll Sänd ditt bröd över vattnet
11-07-03 Dr. Mikael Toll Sänd ditt bröd över vattnet
11-06-26 Luk 4:16-19 ; sv/eng Mikael Toll Smord för tjänst
11-06-12 Sak 3:1-5 ; sv/eng Mikael Toll Kalla fakta
11-06-09 Jak. 3:1-12 ; sv/swe Mikael Toll Jakobs brev 3:1-12
11-06-05 Ef 3:14-19 ; sv/swe Mikael Toll Gud är kärlek
11-06-02 Jak. 2:20-26 ; sv/swe Mikael Toll Jakobs brev 2:20-26
11-05-29 1 Kon 22:29-40 ; sv/swe Mikael Toll Sanningen är obekväm
11-05-25 Jak 2:14-19 ; sv/swe Mikael Toll Jakobs brev 2:14-19
11-05-22 1 Pet 1:10-12 ; sv/eng Mikael Toll De mest priviligierade
11-05-15 Matt 11:28:30 ; sv, eng/sv Jake Delish Alla är inbjudna
11-05-11 eng Ezra Alexander Psalm 22
11-05-08 Ps 110 ; sv/swe Ezra Alexander Psalm 110
11-05-04 Jak 2:1-7 ; Sv/Swe Mikael Toll Jakobs brev 2:1-7
11-05-01 Rom 12:1-2 ; sv/swe Mikael Toll Lärjungaskap
11-04-28 Jak 1:19-27 ; sv/swe Mikael Toll Jakobs brev 1:19-27
11-04-24 Joh 20:1-10 ; sv/swe Mikael Toll Den tomma graven
11-04-19 Jak 1:17-18 Mikael Toll Jakobs brev 1:17-18
11-04-13 Jak 1:9-16 ; sv/swe Mikael Toll Jakobs brev 1:9-16
11-04-07 Jak 1:1-8 ; sv/swe Mikael Toll Jakobs brev 1:1-8
11-03-30 Ef 5:22-6:9 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 5:22-6:9
11-03-27 Ef 5:14-19 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 5:14-19
11-03-23 Ef 5:7-13 Mikael Toll Efesierbrevet 5:7-13
11-03-20 Ef 5:1-6 ; sv/eng Mikael Toll Efesierbrevet 5:1-6
11-03-13 Matt 19:13-15 ; sv/swe Mikael Toll Vem var Jesus?
11-03-09 Ef. 4:25-32 Mikael Toll Efesierbrevet 4:25-32
11-03-06 Ef 4:17-24 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 4:17-24
11-03-02 Ef 4:7-17 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 4:7-17
11-02-27 Ef 4:1-6 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 4:1-6
11-02-24 Jer 31:1-2 ; eng Matt LaFlamme No religion
11-02-20 Ef 3:14-21 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 3:14-21
11-02-13 Ef 3:1-7 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 3:1-7
11-02-09 Ef 2:19-22 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 2:19-22
11-02-06 Ef. 2:14-18 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 2:14-18
11-01-26 Ef 1:15-23 ; sv/swe Mikael Toll Efesierbrevet 1:15-23
11-01-23 Luk 4:18-19 ; eng/sv Peter Zsabo Nådens år
11-01-19 Ef 1:7-14 ; sv/swe Mikael Toll Blodet renar
11-01-16 Ef 1:1-6 ; sv/eng Mikael Toll Om predestinatin och annat
11-01-09 Exodus ; eng/sv Tapio Savonen God's training
10-12-29 Matt 11:28-30 ; sv/swe Mikael Toll Guds ok
10-12-19 1 Joh 3:11-17 ; sv/eng Mikael Toll Älska varandra
10-12-15 Kol 13:11 ; sv/swe Mikael Toll Vi är inte misslyckade
10-12-05 Rom 8:19 ; sv/swe Mikael Toll Guds barns kommande härlighet
10-11-28 1 Joh 3:1-3 ; sv/eng Mikael Toll Gud kallar oss sina barn
10-11-24 Gen. 26:23-25 ; eng Mikael Toll Meeting with God
10-11-21 Hebr. 12:18-24 ; sv/swe Mikael Toll Att hungra efter Gud
10-11-17 1 Kon 6:7 ; sv/swe Mikael Toll Att vandra i Guds nåd
10-11-14 1 Mos 32:24-31 ; sv/swe Mikael Toll Brottas med Gud
10-11-10 Rom 1:13-16 ; sv/swe Mikael Toll Vem använder Gud?
10-11-03 Dom 6:11-18 ; sv/swe Mikael Toll Gud kan!
10-10-31 Matt. 9:9 ; sv/eng Mikael Toll Följ mig
10-10-24 1 Mos 4:3-7 ; sv/swe Mikael Toll Misslyckanden är möjligheter för Gud
10-10-20 Hebr 10:19-25 ; sv/swe Mikael Toll Privilegium och ansvar
10-10-17 Luk 8:41- ; eng/sv Mat Laflame The object of our faith
10-10-06 Mikael Toll Förmedla Guds karaktär
10-10-03 2 Mos 32:32- ; eng/swe Andras Szabo Moses knew the heart of God
10-09-26 Rom 7:22-8:4 ; sv/swe Mikael Toll Bara en sanning
10-09-22 2 Joh 8 ; sv/swe Mikael Toll Tänk med Kristus i situationen
10-09-19 Mark 2:23 ; sv/swe Mikael Toll Livet bortom fariséernas lag
10-09-15 Gal 5:6 ; sv/swe Mikael Toll Tro verksam i kärlek
10-09-12 Ps 19:1-4 ; sv/eng Mikael Toll Andlig schizofreni
10-09-05 Fil 4:6 ; sv/swe Mikael Toll Att rätt dela Guds ord
10-09-03 2 Kon 7:1-20 ; sv/swe Mikael Toll Guds ord dödar otron
10-08-29 Fil 1 ; sv/swe Mikael Toll Övertygelser
10-08-22 1 Kor 6:11 ; sv/swe Ezra Alexander Helgelse
10-06-20 John chapt 3 ; eng Jake Delisch Another world
10-06-13 Ps 42:1- ; eng/sv Peter Zsabo Emotions
10-05-30 Hebr 13 ; sv/swe Ezra Alexander Ett nytt och bättre förbund
10-05-26 Luk. 9:23 ; sv/swe Mikael Toll Om någon vill följa
10-05-23 Matt 4:18-22 ; sv/swe Mikael Toll Livet som Jesu efterföljare
10-05-19 Matt 4:18-22 ; sv/swe Mikael Toll Efterföljelsens paradox
10-05-16 Jes 31:1-3 ; sv/swe Mikael Toll Lev inte i dina fantasier
10-05-02 Hebr 11:24- ; eng Jake Delish Perspectives
10-04-21 1 Kon 22:29-36 ; sv/swe Mikael Toll Ett skydd på alla sidor
10-04-18 Matt 20:20-28 ; sv/eng Mikael Toll Den tjänande Guden
10-04-11 Ps 39:7 ; sv/sw Mikael Toll Var vid gott mod!
10-04-10 2 Kon 5:8-15 ; sv/swe Mikael Toll Naaman vände åter
10-04-07 Ps 19:15 ; sv/swe Mikael Toll Guds Ord friköper
10-04-03 Luk 24:15- ; Eng/sv Jon Boyce Seeds raised in glory
10-04-02 1 Kor 13 ; Eng/sv Jon Boyce Grace and Truth
10-04-02 Joh 18:1 ; Eng/sv Jon Boyce The glory of the cross
10-04-01 Eng/sv Jon Boyce Se Guds lamm
10-03-28 Luk 1:37 Mikael Toll Inget är omöjligt för Gud
10-03-21 1 Sam. 13:14, 17:46-51 ; sv/eng Mikael Toll Att ha ett hjärta efter Gud
10-03-14 2 Kor. ; Eng/Sv Joe Morell Om lidande
10-01-27 Dr. Mikael Toll Jag är livets bröd
10-01-03 John 15:1-8 ; eng Ezra Alexander The true vine
09-11-29 Matt 28:18-20 ; sv/eng Mikael Toll Jesus har all makt
09-10-11 2 Kor 5:16-20 ; sv/eng Mikael Toll 4 nya perspektiv
09-10-08 Dr. Mikael Toll Livets träd - det eviga korset
09-10-04 Rom 8:14-15 ; sv/eng Mikael Toll Vår utgångspunkt - Faderns hjärta
09-10-01 1 Kor 1:18-25 ; sv/swe Mikael Toll Världens dårskap - korsets vishet
09-09-27 Rom 12:10- ; eng Peter Szabo How do we love each other?
09-09-22 sv/swe Mikael Toll 1 Kor. 1:10-17
09-09-20 Joh. 15:13 Mikael Toll Kärlekens auktoritet
09-09-18 P Vladik The apparent victory
09-09-17 sv/eng Mikael Toll 1 Kor 1:1-9
09-09-16 Eph 2:1 ; eng/swe Pastor Vladik 3 impossibilities
09-09-13 Gal 5:16-26 ; eng/sv Ezra Alexander The flesh vs the spirit
09-09-10 Jes 57:10 ; sv/eng Mikael Toll Att vara brinnande
09-09-06 P Jay Eastabrook Building ourselves up in Christ
09-09-06 Ef 2:20- ; eng/sv Jay Estabrook Building ourselves up in Christ
09-08-27 Joh. 8:28 ; sv/swe Mikael Toll Betydelsen av att undervisas av Guds Ande
09-08-23 Jak. 3:13-18 ; sve/eng Mikael Toll Att välja rätt
09-08-19 Jos. 5:13-15 ; sv/swe Mikael Toll Att tillbe Gud utan skor
09-08-09 eng/sv P. Rufat We take people with us
09-07-19 Luk 23:35-37 ; eng/sv Matti Sirviö Two world-views
09-07-13 eng Ezra Alexander The Bible
09-06-07 Fil 4:6 ; eng/sve Jonathan van Breevort Be anxious for nothing
09-06-07 Fil 4:4 ; eng/sv, sv/eng Van Breevort, Mikael Toll Filipperbrevet 4
09-05-17 Dr. Mikael Toll Tre högtider
09-05-10 Högav. 1:4 ; sv/eng Mikael Toll Att sätta Guds kärlek i rätt ordning
09-04-26 Luk 19:11-27 ; eng/sv Ezra Alexander Vilken tjänare är jag?
09-04-19 Jes. 55:8-9 Mikael Toll Vår väg till korset
09-04-12 sv/eng ; Upp 13:8 Mikael Toll Korsets tre dimensioner
09-04-05 1 Mos 4:3-7 ; sv/eng Mikael Toll Gud förser, vi tror
09-03-29 Rom 8:14-23 ; sv/eng Mikael Toll Guds barns kommande härlighet
09-03-22 1 Joh. 3:1-3 ; sv/eng Mikael Toll Guds söner och döttrar har hans liv
09-03-08 Matt 17:5 ; sv/swe Mkael Toll Att höra från Gud i den nya skapelsen
09-03-01 1 Mos 1:26-27 ; sv/eng Mikael Toll Den troende är en tillgång för Gud
09-02-15 Jes. 26:20-21 ; eng/sv Juha Haatanen We have a hiding place in God
09-02-01 Jak 4:1-7 ; sv/eng Mikael Toll Att vila i striden
09-01-28 Deut. 29:29 ; Eng. Ken Davis Keep your mind on the Lord
09-01-25 Prov 3:13 ; eng/sv Ken Davis Happy the man who finds wisdom
09-01-18 Titus 2:11-13 Mikael Toll Guds nåd är tillräcklig
08-12-28 Luk 5:1-7 ; sv/eng Mikael Toll Det kristna livet är omöjligt att leva
08-12-21 Jes. 57:15 ; sv/eng Mikael Toll Gud är aldrig långt borta
08-12-18 Rom 6:12-23 ; sv/swe Mikael Toll Vi är fria från syndens makt
08-12-14 Jes. 5:20 ; sv/eng Mikael Toll Ve dem som kallar det onda gott
08-12-04 Rom 6:1-11 ; sv/swe Mikael Toll Vi är fria från dödens straff
08-11-27 Rom 5:12-21 ; sv/sw Mikael Toll Frälsningens grund
08-11-21 Rom 5:1-11 Mikael Toll 7 välsignelser
08-11-16 Ps 51:18,19 ; sv/eng Mikael Toll Förkrosselse
08-11-16 Lektion 28 Mikael Toll Översikt över kristen lära 1
08-11-16 Lektion 29 Mikael Toll Översikt över kristen lära 1
08-11-16 Lektion 30 Mikael Toll Översikt över kristen lära 1
08-11-09 Matt 26:26 ; eng/sv Ed Canino Spiritual sanity
08-11-02 Ef. 3:14-19 ; sv/ eng Mikael Toll Upptäck vem författaren är
08-11-02 Lektion 25 Mikael Toll Översikt över kristen lära 1
08-11-02 Lektion 26 Mikael Toll Översikt över kristen lära 1
08-11-02 Lektion 27 Mikael Toll Översikt över kristen lära 1
08-10-26 Mark. 2:1-12 Mikael Toll Oförlåtenhet, det största hindret
08-10-23 Mark. 6:35_44 ; sv/swe Mikael Toll Vi tar vad vi har
08-10-19 Rom. 12:1 ; sv/eng Mikael Toll Lärjungaskap
08-10-16 Upp 6:9 ; sv/swe Mikael Toll VVV
08-10-12 Matt. 1:21 ; sv/eng Daniel Norén Vårt hjärta är obotligt sjukt
08-10-09 Joh 10:1-5 ; sv/swe Mikael Toll 3 imperativ
08-10-05 Jes. 55:1-4 ; sv/swe Mikael Toll Köp säd utan pengar
08-09-30 1 Mos 26:23-25 ; sv/eng Mikael Toll Vår Gudsrelation
08-09-25 sv/swe Mikael Toll Misslyckande är aldrig slutgiltigt
08-09-21 Ef 4:1 ; sv/eng Mikael Toll Vi ska vandra inför Gud
08-09-18 Ef 4:2- ; eng/sv Pastor Richard, Malaysia Know your calling
08-09-14 Jer 48:11- ; sv/eng Mikael Toll Vi ska tömmas från kärl till kärl
08-09-11 5 Mos 8:2-3 ; sv/swe Mikael Toll Guds utrustning räcker
08-09-07 Jes. 40:12-18 ; sv/swe Mikael Toll Tjäna den levande Guden
08-09-04 Ps 23:5 ; sv/swe Mikael Toll Ät fritt från nådens bord
08-08-31 5 Mos 28:13-14 ; sv/eng Mikael Toll Var huvud inte svans
08-08-24 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Guds nåd sådan den är
08-08-24 1 Kor 15:10,35 ; sv/eng Mikael Toll Guds nåd som den är
08-08-22 Sefanja 3:17 ; sv/swe Mikael Toll Den bästa medicinen
08-08-17 Ordspr 15:33 ; eng/sv Ed Canino Exploring God's love
08-08-10 1 Sam 22:1-2 ; sv/eng Mikael Toll Vi behöver varandra i Kristi Kropp
08-07-27 Matt 11:28-30 ; sv/swe Mikael Toll Vila
08-07-13 eng/sv Ismo Haapala Intro
08-07-13 Psalm 49 ; eng/sv Theo van Rensburg Lindzter God's riddle
08-07-13
08-07-06 Eccl 11:4, Joh 4:31 ; eng/sv Bryan Coelho Internal disconnection
08-06-29 2 Tim 3:1-5 Mikael Toll Auktoriteten i Gudsordet
08-06-26 1 Krön 4:9-10 Mikael Toll Jabes bön
08-06-22 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Sanningen gör oss fria
08-06-22 Sak 3:15 ; sv/eng Mikael Toll Sanningen står över fakta
08-06-18 Luk 19:40 ; sv/swe Mikael Toll Vi ska påverka genom vår upphöjda ställning
08-06-15 Joh 12:20-21 ; sv/swe Mikael Toll Vad Gud har makt att göra
08-06-12 1 Kor 2:1-5 ; sv/swe Mikael Toll Människors vishet kontra Guds kraft
08-06-08 Ps 116:15 ; sv/eng Mikael Toll En man som gick före oss
08-06-05 Gal 5:6 ; sv/swe Mikael Toll Tecknet på lärjungaskap
08-06-01 Matt. 24:4 ; sv/swe Mikael Toll Låt ingen förvilla er
08-05-29 Psalm 142:4-8 Mikael Toll Gud har omsorg om vår själ
08-05-25 Luk 15:11 ; eng/sv Joe Morell Den förlorade sonen
08-05-18 Joh. 3:1- ; sv/swe Michael Wallenberg Jesus och Nikodemus
08-05-13 Gal. 1:6-9 ; sv/swe Mikael Toll Lagiskhet, församlingens gissel
08-05-11 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Vem anväder Gud
08-05-08 Swe/Eng Dr. Mikael Toll Kristi Kropp
08-04-27 1 Kor 12:12-27 ; sv/swe Mikael Toll Kristi kropp (del 2), Mångfalden
08-04-24 Rom 12:4-5 ; sv/swe Mikael Toll Kristi kropp (del 1), Enheten
08-04-20 4 Mos 27:1-11 Mikael Toll Tro som behagar Gud
08-04-06 4 Mos. 14:24 ; sv/eng Mikael Toll Vi är av en annan ande
08-03-30 I Kon. 3:3- ; eng/sv Jon Boyce Guds hjärta för Salomo
08-03-29 eng/sv Jon Boyce Relationer 2
08-03-28 eng/sv Jon Boyce Relationer 1
08-03-27 Mark 15:29 ; eng. Jon Boyce God has a higher purpose
08-03-18 Ps. 78:72 ; sv/swe Mikael Toll En herde med kraft och integritet
08-03-13 Upp. 13:8 ; sv/swe Mikael Toll Guds lamm
08-03-09 Joh 15:13 ; sv/eng Mikael Toll Kärlekens 7 pelare
08-02-24 Gal. 1:6-9 ; sv/eng Mikael Toll Tillämpa det fullbordade verket i ditt liv
08-02-17 Joh. 20:1-10 ; sv/eng Mikael Toll Döden är besegrad
08-02-14 Joh 15:1-8 ; sv/swe Mikael Toll Förbli i Guds kärlek
08-02-10 1 Tim 1:12-17 ; eng/sv Joseph Morell Guds Niagarafall
08-02-07 1Kor 2:16 ; sv/swe Mikael Wallenberg Vår andliga familj
08-02-03 Hebr 11:1-7 ; sv/eng Mikael Toll Försöker du uppfylla lagens krav?
08-01-31 2 Kor 13:8 ; sv/swe Mikael Toll Det finns EN sanning
08-01-27 Kol. 3:11-4 , sv/eng Mikael Toll Vi är uppståndna med Kristus
08-01-24 1 Kor 15:10 ; sv/swe Mikael Toll Guds nåd är lösningen
08-01-17 2 Mos 33:12-17 ; sv/swe Mikael Toll Gud skall aldrig, aldrig, aldrig lämna oss
08-01-13 Joh. 8:28 ; sv/eng Mikael Toll Krossade kärl
08-01-11 Hebr. 11:24-27 ; sv/swe Mikael Toll Ett nytt kapitel i livet
08-01-10 Jer. 48:10-13 ; eng. Mikael Toll God pushes the devil into our midst
08-01-03
07-12-16 Jes. 30:18 ; sv/eng Mikael Toll Har Gud glömt sin nåd?
07-11-18 1 Joh 3:2, sv/eng Mikael Toll Vad fyller mitt innersta behov?
07-11-11 1 Kon 19:19-21, sv/eng Mikael Toll Lev i Guds superlativ
07-10-14 sv/eng Mikael Wallenberg Intro
07-10-04 Matt 20:20-28, sv/swe Mikael Toll En handduk i stället för en tron
07-09-30 1 Mos. 17:1-8, sv/eng Mikael Toll Abram blir Abraham
07-09-23 Ef. 4:1, sv/eng Mikael Toll Lev värdigt kallelsen
07-09-09 2 Kon. 4:1-7 Mikael Toll Att finna Gud i situationen
07-09-06 Matt. 20:20-28 Mikael Toll Tjänande ledare
07-09-02 eng/sv Jake Delich Lots val
07-09-02 eng/sv Joe Morell Visdom från mjölkpaketet
07-08-26 1 Krön 29:1-2, eng/sv Peter Szabo The building project/Bygget
07-08-19 sve/eng Mikael Toll 1 Kon 22:29-40
07-08-12 eng. Michael Ewens Fear
07-08-05 eng/sv Joe Morell The body of Christ
07-07-21 sv/en, eng/sv Pastor Martin Magnusson och pastor Vladik Gromow Bunnkonferens, kväll
07-07-20 eng/sv Pastor Joe Morell och pastor Vladik Gromow Bunnkonferens, fm
07-07-08 Eng/swe Jake Delich Intro
07-07-05 Matt 19:16-24 - sv/swe Mikael Toll 4 olika visioner
07-07-01 sve/swe Mikael Toll 4 Bibelgestalter
07-06-24 Ps. 119:57 Mikael Toll Tre relationer
07-06-15 James 5:17-18, eng/sv Bryan Coelho Persevering intercession
07-05-31 Abide, eng-swe Bob Loughborough Abide
07-05-20 Neh. 4 - eng/swe Joe Morell Building the wall
07-05-13 sv/eng=swe/eng Mikael Toll 1 Joh. 5:14-17
07-05-10 Jes. 31:1 - sv/swe Mikael Toll Fantasi - bra eller dåligt?
07-05-04 sv/swe Mikael Toll Universums skapare bor i oss
07-04-29 swe/eng Mikael Toll 1 Joh, 5:1-5
07-04-26 Joh. 4:20-24. sv/swe Mikael Toll Sann tillbedjan
07-04-22 eng/sv Michael Ewens LET
07-04-22 sv/eng Mikael Toll 1 Joh. 4:13-22
07-04-15 eng/swe Theophilus van Rensburg Lindzter The story of the tax collector
07-04-12 sv/swe Mikael Toll Begrunda vad Gud gett dig
07-04-08 Mikael Toll 1 Joh. 4:7-12
07-04-03 Nehemja 2:11-18 Mikael Toll Ledarskap
07-04-01 Col. 1:6 Ismo Happala God's plan of salvation
07-03-25 1 Joh 4:1-6 Mikael Toll Sanningen och villfarelsens andar
07-03-18 1 Joh. 3:19-24 Mikael Toll Sann och falsk skuld
07-03-04 Magnus Carlsson Grammatikens betydelse
07-03-04 Mikael Toll 1 Joh 3:11-18
07-03-01 Daniel 1:3-8, 6:3,10 Mikael Toll Att leva ett balanserat liv
07-02-25 1 Joh 3:11, 16 Peter Szabo The measure of love
07-02-22 Ordspr 29:18 Mikael Toll Vision
07-02-18 1 Joh 3:10 Mikael Toll Rättfärdiga och orättfärdiga
07-02-11 1 Joh 3:9 Mikael Toll Den som är född av Gud...
07-02-04 John Boyce The foot of the cross
07-02-04
07-01-21 Mikael Toll 1.Joh.3:6-7
07-01-14 1 Joh. 3:4-5 Mikael Toll 1:a Johannesbrevet
07-01-14 Dr. Mikael Toll 1 Johannes 3:4-5
07-01-07 Ken Davis Be holy
07-01-04 Joh. 3:16 Ken Davis Frälser de förlorade
06-10-12 N/A Mikael Toll Goda dagar och onda dagar
06-05-28 Mikael Toll Ny Skapelse
06-05-21 Magnus Carlsson Faderns hjärta
06-05-14 Mikael Toll
06-05-11 Mikael Toll Senapskornet
06-05-09 Dr. Mikael Toll Ogräset
06-05-04 Mikael Toll Fyra typer av jordmån
06-04-23 Mikael Toll
06-04-20 Mikael Toll
06-04-13 Mikael Toll
04-07-18 Pastor Kyrö / Coelho
04-07-17 Ismo / Pastor Schaller
04-07-16 Schaller / Carlsson / Coelho
04-07-16 Magnusson / Pastor Coelho
04-04-07 Ps. 43:5 Pastor Mikael Toll Bedrövad själ utan hopp. Förstå det levande hoppet.
04-02-18 Upp. 12:10-12 Pastor Mikael Toll Den yttersta tiden. Eskatologi.
70-01-01 Joshua 7:6- ; eng/sv Jon Boyce The new life
70-01-01 Gen. 17:1 ; eng/sv Jon Boyce "I am" right now
70-01-01 1 Mos 15:1-6 ; sv/swe Mikael Toll Att vänta på Guds bästa
70-01-01 Psalm 8:1 ; eng Peter Szabo What is man?
70-01-01 1 Joh 4:1-6 ; eng Mikael Toll 1 John 4
70-01-01 Col. 2:16- ; eng Peter Szabo Called to liberty
07-09-09 swe Mikael Wallenberg Intro