Vi behöver även nåd eftersom Guds norm är satt så högt och vår bästa ansträngning är för låg. Hans norm är hans egen fullkomliga rättfärdighet. Denna fullkomliga rättfärdighet återspeglas i den gammaltestamentliga lagen, med sin kärna i de tio Guds bud. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra […]

Läs mer