Judehatet då, nu och i framtiden Som bibeltroende kristen upphör man aldrig att förvånas över det intensiva och oftast helt orationella hatet mot judarna, både historiskt och i nutid. Varför tänker människor som de gör?  Vad är källan till detta fientliga sinnelag gentemot det hebreiska folket och nationen Israel. Vi hoppas kunna ge ett svar […]

Läs mer

Vi tror på Guds ord Bibelns eget vittnesbörd är att ”hela Skriften är utandad av Gud” (2 Tim 3:16). Vi tror att vår kanon (från grekiskans kanón och betyder ”rättesnöre” eller ”regel”) innehåller 66 böcker, 39 gammaltestamentliga och 27 nytestamentliga. Vi tror att dessa böcker utgör en bok, Bibeln (ordet kommer från latinets biblia och […]

Läs mer

Jesu återkomst bland kristna Talet om Jesu återkomst bland kristna har tonats ner betydligt på senare år. Det finns förmodligen åtskilliga skäl till det. Ett av dessa skäl tycks vara att man tror att samhällsengagemanget minskar om hoppet står till att räddas ut ur denna värld. I vissa sammanhang kan det till och med upplevas […]

Läs mer

I stora delar av världen rasar en teologisk debatt angående frälsningens eviga karaktär. Kalvinisterna, som även kallas reformerta kristna, hävdar att det eviga livet inte kan förloras efter att det en gång tagits emot eller blivit givet. Arminianerna (t.ex. pingstvänner, metodister och Frälsningsarmén) påstår dock motsatsen och menar att frälsningen kan mistas även då en […]

Läs mer

 Gudstjänst Söndagen den 2 september 2018 2 Tim 2:5 ”Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna.”   Den kristne som en idrottsman utifrån tre områden:   1) Publiken, 2) Förberedelsen 3) Reglerna   1) Publiken 4 kategorier   Vilka är publiken? Vilka är det som tittar på oss […]

Läs mer