”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar” (SFB).        Den här texten talar om ”rättfärdiga gärningar.” De sägs, kanske till mångas förvåning, vara som en ”smutsig klädnad.” Hur kan […]

Läs mer

”Då kom modern till Sebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. 21 Han frågade henne: ”Vad vill du?” Hon sade till honom: ”Lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andre […]

Läs mer

        Ibland får jag frågan om hur man ska veta vilken tro som är rätt. Bibeln ger oss ett enkelt svar i 1 Joh 4:1-3. För det första så är vi ombedda att ”pröva andarna” för många falska profeter har gått ut i världen (v1). Bakom varje uttalade som görs döljer sig en andlig verklighet. Den […]

Läs mer

Nyligen, under en av mina många tågresor, läste jag inte liten reklamskylt. Den talade om ”världens viktigaste klassrum.” En ganska tankeprovoserande rubrik, eller hur? Man hänvisade till en hemsida med samma namn. Bakom detta initiativ låg en miljöorganisation. På hemsidan kan man ”ta del av tankar, idéer och ibland till och med lösningar på hur […]

Läs mer

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han […]

Läs mer