En viktig fråga som kräver ett ärligt svar Frågan om ondska i världen är en fråga som alla kristna förmodligen får minst en gång i livet. Ibland är det en nyfiken fråga och andra gånger är det ett ifrågasättande av Guds existens (eller snarare av Hans karaktär, jag kommer till det).  Eftersom jag studerar apologetik, […]

Läs mer

  Helt och hållet hållbart – om vårt tids stora ödesfråga.   Vad är hållbart?  Allt ska vara ”hållbart” idag. Det tycks vara dagens mest använda modeord. Även om  ordet eller uttrycket kan betyda en mängd saker i olika sammanhang så är oftast meningen att vi ska leva och hantera saker och situationer på ett […]

Läs mer

Hur går de för alla människor som aldrig hört om Jesus? I Apostlagärningarna kapitel 14 och versarna 16 och 17 hittar vi något intressant. Där talas det om att hednafolken har tillåtits att gå sin egen väg, men att Guds vittnesbörd ändå har funnits i världen sedan dess begynnelse. Har du någon gång fått frågan: […]

Läs mer

Judehatet då, nu och i framtiden Som bibeltroende kristen upphör man aldrig att förvånas över det intensiva och oftast helt orationella hatet mot judarna, både historiskt och i nutid. Varför tänker människor som de gör?  Vad är källan till detta fientliga sinnelag gentemot det hebreiska folket och nationen Israel. Vi hoppas kunna ge ett svar […]

Läs mer

Vi tror på Guds ord Bibelns eget vittnesbörd är att ”hela Skriften är utandad av Gud” (2 Tim 3:16). Vi tror att vår kanon (från grekiskans kanón och betyder ”rättesnöre” eller ”regel”) innehåller 66 böcker, 39 gammaltestamentliga och 27 nytestamentliga. Vi tror att dessa böcker utgör en bok, Bibeln (ordet kommer från latinets biblia och […]

Läs mer