Coronarädslan Det är ovanliga tider vi lever i. Nyhetsflödet är tämligen monotont och informationen om Covid-19 dominerar. Frågor som för bara någon månad sedan var högt uppe på agendan såsom feminism och global uppvärmning är nu mer eller mindre döda. Coronarädslan har tagit ett fast grepp om vår omgivning. Det är därför lätt att bli […]

Läs mer

En kort introduktion till artikelns innehåll En intressant och välskriven artikel publicerades nyligen i Världen Idag och som både ställde och besvarade frågan ”Kan man förlora sin frälsning? Författaren av artikeln tar egentligen inte så mycket ställning i frågan om huruvida frälsningen kan förloras. Han framställer dock väldigt väl de olika synsätt som finns angående […]

Läs mer

En viktig fråga som kräver ett ärligt svar Frågan om ondska i världen är en fråga som alla kristna förmodligen får minst en gång i livet. Ibland är det en nyfiken fråga och andra gånger är det ett ifrågasättande av Guds existens (eller snarare av Hans karaktär, jag kommer till det).  Eftersom jag studerar apologetik, […]

Läs mer

  Helt och hållet hållbart – om vårt tids stora ödesfråga.   Vad är hållbart?  Allt ska vara ”hållbart” idag. Det tycks vara dagens mest använda modeord. Även om  ordet eller uttrycket kan betyda en mängd saker i olika sammanhang så är oftast meningen att vi ska leva och hantera saker och situationer på ett […]

Läs mer

Hur går de för alla människor som aldrig hört om Jesus? I Apostlagärningarna kapitel 14 och versarna 16 och 17 hittar vi något intressant. Där talas det om att hednafolken har tillåtits att gå sin egen väg, men att Guds vittnesbörd ändå har funnits i världen sedan dess begynnelse. Har du någon gång fått frågan: […]

Läs mer