Trosbekännelsen

  • Bibeln är Guds inspirerade, ofelbara Ord (2 Tim. 3:16, 2 Pet. 1:20-21)
  • Gud är treenig: Fadern, Sonen och Helige Ande (Joh. 10:30, Joh. 14:23, 26)
  • Jesus Kristus, Guds son, är Gud och människa: den ende Frälsaren (Hebr. 1:8, 1 Tim. 2:5)
  • Helige Ande, som är Gud och livgivare, övertygar om synd, rättfärdighet och dom. Han förenar människan med Jesus Kristus i tro och bor i den pånyttfödde troende (Joh. 16:8-11)
  • Människan, som är skapad till Guds avbild och för att ha gemenskap med honom, har fallit från Gud och kan inte återupprätta sig själv utan behöver en frälsare. (1 Mos. 1:27, Rom. 3:10-23, Jes. 64:6). Genom att Jesus dog på korset försonades vi med Gud, hans blod blev det fullkomliga offer som Fadern accepterade (Hebr. 9:12, 22)
  • Frälsningen, är en Guds gåva som vi får endast av nåd genom att tron på Jesus Kristus (Ef. 2:8-9, Rom. 3:27-28)
  • I frälsningsögonblicket döps vi av den Helige Ande in i kyrkan, som är Kristi kropp och brud (1 Kor. 12:13, Ef. 5:18,Ef. 1:22-23, 2 Kor. 11:2). Gud har givit gåvorna till kyrkan för dess uppbyggelse (Ef. 4:8-12)
  • Uppryckelsen av församlingen sker innan den stora vedermödan (1Tess 1:10, 5:9)
  • När Kristus gör slut på vedermödan och antikrist, upprättar Han sitt konungarike för ettusen år (Upp. 20:3)
  • ´