Om oss


Vi är en del av Greater Grace World Outreach (GGWO) som är en världsomspännande sammanslutning av lokala församlingar. Basen för dessa församlingar finns idag i Baltimore, Maryland. Där är kyrkan mycket aktiv med att nå ut med evangeliet till alla grupper i samhället, bl. a. genom en stor bibelskola – Maryland Bible College & Seminary (MBC&S) och en kristen grundskola – Greater Grace Christian Academy (GGCA)

Greater Grace har sin början för mer än ett halvsekel sedan, när några äldre damer i en liten baptistkyrka i New England, USA, böjde sina knän i bön inför Gud. De bad att Gud skulle resa upp en man som ville predika hela Guds Ord och genom detta påverka området där de bodde. Bönesvaret kom först efter att damerna hade gått hem till Herren.

Pastor Mikael Toll

Pastor för församlingen in Stockholm sedan många år är Mikael Toll.